1. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.  Pēc iepazīšanās ar pakalpojuma procesa aprakstu uzklikšķina uz pakalpojuma nosaukuma pie simbola "e".
2. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, izvēlēties attiecīgo ikonu e-pakalpojuma kartītē un uzklikšķināt uz pogas "Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu".
3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, atzīmējot iepazīšanos ar e-pakalpojuma izpildes formas informāciju un uzklikšķinot uz pogas "Tālāk".
4. Tiek atvērta datu ievadforma, kurā ir redzams mājas (istabas) dzīvnieku saraksts, uz kuriem reģistrētas īpašumtiesības.
5. Lai reģistrētu lietotājam piederoša mājas (istabas) dzīvnieka pazušanu vai atrašanos, sarakstā ir jāatzīmē attiecīgais mājdzīvnieka ieraksts.
6. Ja rodas nepieciešamība attīrīt visus ievadītos laukus, ir jānospiež poga „Attīrīt”.
7. Nospiežot pogu „Atjaunināt sarakstu”, no mājdzīvnieku reģistra tiek iegūts jaunākais dzīvnieku saraksts.
8. Pēc mājas (istabas) dzīvnieka izvēlēšanās nospiež pogu „Tālāk”.
9. Tiek atvērta pazušanas  vai atrašanas notikuma reģistrēšanas ekrāna forma. Ir jāievada notikuma datums un, ja nepieciešams, piezīme. Lai apstiprinātu mājas (istabas) dzīvnieka pazušanu vai atrašanos, nospiež pogu „Tālāk”. 
10. Ja apstiprināšana ir bijusi veiksmīga, tad tiek atvērta e-pakalpojuma ekrāna forma ar ar informāciju par apstiprinātajiem datiem. Nospiediet pogu „Tālāk”, lai pārietu uz e-pakalpojuma uzsākšanas ekrāna formu, kurā ir redzams to mājdzīvnieku saraksts, uz kuriem lietotājam ir reģistrētas īpašumtiesības.
11. Ja apstiprināšana nav bijusi veiksmīga un, ievadot informāciju, ir parādījies paziņojums par kļūdu, nepieciešams nospiest pogu „Atpakaļ” un ievadīt korektu informāciju.
12. Pēc informācijas apstiprināšanas e-pakalpojumu iespējams pabeigt, uzklikšķinot uz pogas „Pabeigt pakalpojumu”.
13. Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama „Mana darba vieta” sadaļā "E-pakalpojumi" ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.