1. Lai E-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, eID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā, atverot sadaļu “Mana darba vieta”, vai visu e-pakalpojumu sarakstā, nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā E-pakalpojuma apraksta skatījumā.

2. Vispārīga informācija par E-pakalpojumu pieejama e-pakalpojumu sarakstā, uzklikšķinot uz E-pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt E-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Lai uzsāktu E-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar E-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem, tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

5. Tiek atvērta forma, kurā jānorāda iestāde, kurai elektronisks Iesniegums tiek adresēts vai Iesnieguma tēma, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

6. Tiek atvērta „E-iesniegums satura” forma, kurā jānorāda Iesnieguma virsraksts, saturs, tips (priekšlikums, sūdzība, jautājums vai lūgums), iesniedzēja kontaktinformācija un kā saņemt atbildi.

7. Lai Iesniegumam pievienotu uz lokālā datora sagatavotu datni, lietotājs noklikšķina uz spiedpogas „Izvēlēties datni”. Atļautais pievienojamo datņu skaits ir 10. Maksimālais vienas datnes izmērs ir 10 MB. Atļautie datņu formāti ir: .pdf, .doc, .docx, .odt, .ods, .odp, .jpeg, .jpg, .png, .tiff, .tif, .edoc, .asice, .xlsx, .pptx.

8. E-pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti, ir obligāti aizpildāmi.

9. „E-iesniegums satura” formā var saglabāt melnrakstu, atgriezties atpakaļ uz iestāžu izvēles formu vai pāriet uz E-pakalpojuma nākamo soli, uzklikšķinot uz spiedpogas „Tālāk”.

10. Pēc spiedpogas „Tālāk” noklikšķināšanas, atveras forma, kurā var pārbaudīt izveidoto Iesniegumu, atgriezties iepriekšējā E-pakalpojuma solī vai iesniegt sagatavoto Iesniegumu.

11. Noklikšķinot spiedpogu „Iesniegt”, Iesniegums tiek nosūtīts iestādei. Pēc Iesnieguma nosūtīšanas iestādei, tiek atvērta forma, kurā var redzēt iesniegtā Iesnieguma numuru, lejupielādēt Iesniegumu .docx formātā, uzsākt jauna Iesnieguma iesniegšanu vai pāriet uz lietotāja darba vietas sadaļu „Mani e-iesniegumi”, kurā var redzēt Iesnieguma izpildes gaitu un saņemt atbildi.

12. Par E-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties šķirkli „Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

 

SVARĪGI!

E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojuma pieteikšanai vai parakstīta dokumenta iesniegšanai. Pakalpojumu pieteikšanai un saziņai pakalpojumu sniegšanas ietvaros lūdzam izmantot iestāžu e-pakalpojumus vai Oficiālo elektronisko adresi.

 

Informāciju par situācijām, kur nepieciešama nekavējoša operatīvo dienestu reaģēšana, ir jānodod, izmantojot iestāžu informatīvos tālruņus (110, 112, 113) vai vēršoties tuvākajā operatīvo dienestu struktūrvienībā.

 

Tiesai adresēts dokuments (prasības pieteikums, apelācijas sūdzība, blakus sūdzība, iesniegums u. c.) iesniedzams attiecīgajai tiesai. Portālā Latvija.lv dokumentu tiesai iespējams iesniegt, izmantojot personas e-adresi un parakstot dokumentu ar drošu e-parakstu. Saite dokumentu iesniegšanai e-adresē.

 

Vai zināji, ka vari oficiāli sazināties ar visām iestādēm arī izmantojot e-adresi? E-adrese ļauj sūtīt valsts iestādēm dažādus iesniegumus un vēstules, kas ir līdzvērtīgi ierakstītam sūtījumam pastā. Šādā veidā sūtīti iesniegumi un vēstules vienmēr būs izsekojamas un būs iespējams pārliecināties un pierādīt, vai iestāde sūtījumu ir saņēmusi.