Informējam, ka sakarā ar e-pakalpojuma "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana" darbības pārtraukšanu 31.12.2022. un atbilstoši Ministru kabineta lēmumam (MK 27.09.2022 sēdes protokols Nr.49, paragrāfs Nr.45) no 01.12.2022 e-pakalpojuma darbība tiks ierobežota.

 

Aicinām turpmākai komunikācijai ar valsts un pašvaldību iestādēm izmantot valstī noteikto oficiālo elektroniskās saziņas kanālu – E-adresi

 

Ja oficiālā elektroniskā adrese vēl nav izveidota, to varat izveidot šeit.

Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana

  • Nosaukums: Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai vispārīga lūguma iesniegšanu iestādei, tādējādi dodot iespēju personas līdzdalībai valsts pārvaldē. E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojuma pieteikšanai vai parakstīta dokumenta iesniegšanai iestādē. Pakalpojumu pieteikšanai un saziņai pakalpojumu sniegšanas ietvaros lūdzam izmantot iestāžu e-pakalpojumus vai oficiālo elektronisko adresi. Informāciju par situācijām, kur nepieciešama nekavējoša operatīvo dienestu reaģēšana, ir jānodod, izmantojot iestāžu informatīvos tālruņus (110, 112, 113) vai vēršoties tuvākajā operatīvo dienestu struktūrvienībā.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts reģionālās attīstības aģentūra
  • Īss nosaukums: EP155
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP155-V2-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju