Informējam, ka 2022.gada laikā tiek plānota e-pakalpojuma darbības pārtraukšana. Aicinām turpmākai saziņai ar iestādēm izmantot oficiālo elektronisko adresi. Ja oficiālā elektroniskā adrese vēl nav izveidota, to varat izveidot šeit.

 

Īslaicīgu tehnisku problēmu dēļ e-pakalpojuma izpilde notiek ierobežotā funkcionalitātē. Ja, pildot e-pakalpojumu, pārlūka logā neattēlojas kāds no e-pakalpojuma elementiem (pogas), iesakām samazināt ekrāna izmēru, piemēram, vienlaikus nospiežot un paturot tastatūras pogas Ctrl-.

Lūdzu autentificējieties, lai uzsāktu e-pakalpojuma izpildi.