Informējam, ka sakarā ar e-pakalpojuma darbības pārtraukšanu 31.12.2022., daļa iestāžu jau tagad ir pārtraukušas šī šī e-pakalpojuma izmantošanu. Gadījumā, ja iestāde nav atrodama e-pakalpojuma adresātu sarakstā, aicinām komunikācijai ar šo iestādi izmantot valstī noteikto oficiālo elektroniskās saziņas kanālu – E-adresi.

 

Ja E-adrese Jums vēl nav izveidota, to varat izdarīt šeit.

Lūdzu autentificējieties, lai uzsāktu e-pakalpojuma izpildi.