Noteikt piekļuvi ārstiem maniem medicīnas datiem

  • Nosaukums: Noteikt piekļuvi ārstiem maniem medicīnas datiem
  • Īss apraksts: Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var noteikt piekļuvi ārstiem saviem, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu medicīnas datiem. Pieejami tikai tie dati, kurus veselības aprūpes iestāde ir iesūtījusi vai ievadījusi vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Nacionālais veselības dienests
  • Īss nosaukums: EP152
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP152-V2-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju