E-pakalpojuma "Atgādinājumi pacientam" lietošanas instrukcija nosaka kārtību, kādā portāla www.latvija.lv lietotājs (turpmāk – Lietotājs) lieto e-pakalpojumu.

Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar eID vai e-paraksta viedkarti, vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem. To iespējams izdarīt divos veidos:

a) Atrodoties pakalpojuma sākuma skatā, spiežot pogu "Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu";

b) Noklikšķinot uz saites "Mana darba vieta", kas izvietota portāla labajā augšējā stūrī.

1. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar norādīto informāciju", un jānoklikšķina pogu "Tālāk".

2. E-pakalpojuma izpilde ir veicama secīgi pa soļiem – norādot prasīto informāciju vienā solī un, noklikšķinot pogu „Turpināt”, atveras nākamais solis. No katra soļa iespējams atgriezties iepriekšējā solī noklikšķinot pogu „Atpakaļ”.

3. E-pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti (*), ir aizpildāmi obligāti.

4. Pēc autentifikācijas tiek atvērta forma, kurā jānorāda persona, par kuru informācija tiks pieprasīta. Jāizvēlas persona un jānoklikšķina pogu "Turpināt".

5. Pēc datu pieprasījuma veiksmīgas apstrādes, tiek atvērts pakalpojuma rezultāta ekrānforma.

6. Lai pieteiktos kāda paziņojumu veida saņemšanas, vai atteiktos no tā nepieciešas mainīt izvēles rūtiņas vērtību pie atbilstošā paziņojumu veida. Lai saglabātu veiktās izmaiņas, nepieciešams noklikšķināt pogu "Saglabāt".

7. Lai norādītu kontaktinformāciju, uz kuru vēlaties saņemt paziņojumus, nepieciešams mainīt izvēles rūtiņas vērtību pie atbilstošās kontaktinformācijas. Lai saglabātu veiktās izmaiņas, nepieciešams noklikšķināt pogu "Saglabāt".

8. Lai labotu kontaktinformāciju, pie atbilstošās kontaktinformācijas nepieciešams noklikšķināt pogu "Labot". Lai saglabātu veiktās izmaiņas, nepieciešams noklikšķināt pogu "Saglabāt".

9. Lai dzēstu kontaktinformāciju, pie atbilstošās kontaktinformācijas nepieciešams noklikšķināt pogu "Dzēst".

10. Lai pievienotu kontaktinformāciju, nepieciešams noklikšķināt pogu "Pievienot". Lai saglabātu veiktās izmaiņas, nepieciešams noklikšķināt pogu "Saglabāt".

11. Pēc informācijas saņemšanas, e-pakalpojumu iespējams pabeigt, rezultātu formā noklikšķinot pogu "Beigt".

Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama lietotāja profilā (“Mana darba vieta”) sadaļā „E-pakalpojumi” ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru (piemēram, TR-1000).

Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot aizpildot kļūdas pieteikumu, kas pieejams pakalpojuma ekrānformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas/Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.