Informējam, ka e-pakalpojums tiks attēlots portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.

Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana

 • Nosaukums: Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana
 • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura ir reģistrēta Fizisko personu reģistrā, bez maksas elektroniski deklarēt dzīvesvietas adresi Latvijā vai norādīt uzturēšanās adresi ārvalstī. Deklarācijā var norādīt arī papildu adresi Latvijā vai ārvalstī.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Īss nosaukums: EP15
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP15-V2-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju