Iesniegums Valsts robežsardzei

  • Nosaukums: Iesniegums Valsts robežsardzei
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iesniegumu iesniegšanu Valsts robežsardzē, Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē, Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs vai Valsts robežsardzes koledžā. Tajā skaitā attēlo lietotāja iesniegumu sarakstu. Piedāvā ievadīt/attēlot/labot iesnieguma datus. Iesniegt iesniegumu, dzēst iesniegumu, izdrukāt iesniegumu. Saņemt atbildi uz iesniegumu. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts robežsardz­e
  • Īss nosaukums: EP143
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP143-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju