1. E-pakalpojuma Pierobežas joslas speciālo caurlaižu un reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana" (turpmāk –Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla https://latvija.gov.lv lietotājs (turpmāk – lietotājs) lieto Pakalpojumu.

2. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

3. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama e-pakalpojumu sarakstā, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

4. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites Uzsākt e-pakalpojumu".

5. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu Iepazinos ar norādīto informāciju", un jāuzklikšķina uz spiedpogas Tālāk".

6. Pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti, ir aizpildāmi obligāti.

7. Tiek atvērta forma „Pierobežas joslas speciālo caurlaižu un reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana”, kurā pakalpojuma saņēmējs norāda nepieciešamo informāciju atkarībā no izvēlētās caurlaides vai reģistrācijas izziņas veida.

8. Pakalpojuma saņēmējs norāda arī pakalpojuma saņemšanas veidu, proti, elektroniski vai papīra formā. Ja pakalpojuma saņēmējs vēlas pakalpojumu saņemt elektroniski, tad caurlaidi vai reģistrācijas izziņu var saņemt izdrukājot sadaļā Manas caurlaides/izziņas” (pie attiecīgā pieteikuma nospiest pogu "Skatīt" un atvērt pieteikuma 3.soli). Ja pakalpojuma saņēmējs vēlas pakalpojumu saņemt papīra formā, tad caurlaidi vai reģistrācijas izziņu ir iespējams saņemt tajā Valsts robežsardzes struktūrvienībā, kuru pakalpojuma saņēmējs ir norādījis.

9. Nospiežot spiedpogu Saglabāt”, tiek saglabāta pieteikumā norādītā informācija, kuru pēc nepieciešamības pakalpojuma saņēmējs var labot vai dzēst, attiecīgi nospiežot spiedpogu Labot”  vai Dzēst”.

10. Pakalpojuma saņēmējam ir iespēja caurskatīt pieteikumu pa soļiem, izmantojot portāla https://latvija.gov.lv navigācijas iespējas.

11. Lai pieteikumam pievienotu uz lokālā datora sagatavotu datni, jānoklikšķina uz hipersaites „Izvēlēties failu”. Atļautie datņu formāti ir: .doc, .docx, .edoc, .jpg, .pdf, .png, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx.

12. Pēc pieteikuma formas aizpildīšanas tiek piedāvātas izvēles iespējas tālākai rīcībai:
Nospiežot spiedpogu „Iesniegt”, pieteikums tiek nosūtīts adresātam izskatīšanai. Nospiežot spiedpogu Uz sākumu” ir iespējams atgriezties un uzsākt Pakalpojumu atkārtoti. Nospiežot spiedpogu Atpakaļ”  ir iespējams atgriezties iepriekšējā pieteikuma formas sadaļā. Nospiežot spiedpogu „Izveidot jaunu pieteikumu ar šī pieteikuma datiem”  ir iespēja izveidot jaunu pieteikumu ar šī pieteikuma datiem.

13. Pēc pieteikuma iesniegšanas informācija par to būs pieejama e-pakalpojuma sadaļā „Mani pieteikumi".

14. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai pieteiktu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma apstrādes virzību tiks sūtīta uz kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

15. Lai pabeigtu pakalpojumu, jānospiež spiedpoga Beigt pakalpojumu”.