1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas e-pakalpojuma kartītē.


2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.


3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".


4. Ja lietotājs ir atvēris e-pakalpojumu sadaļu neautentificējoties, tad e-pakalpojumu var uzsākt uzklikšķinot uz saites "Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu". Šajā gadījumā e-pakalpojums tiks uzsākts tikai pēc lietotāja autentificēšanas.


5. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Piekrītu, ka Ārlietu ministrijas personāla atlases speciālists veiks manu personas datu apstrādi personāla atlases procesā", "Apliecinu, ka atbilstu Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām", "Iepazinos ar norādīto informāciju", un jānospiež spiedpoga "Tālāk".


6. Uzsāktais pakalpojums tiek reģistrēts "Mana darba vieta" sadaļā "E-pakalpojumi" ar portāla piešķirtu unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.


7. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievades ekrāna forma, kurā ir jānorāda:
a. Vakanču saraksts:
Vakances.
b. Arhīva dokumenta kopijas pieprasījums:
E-pasts, Struktūrvienība.


8. Pēc datu ievadīšanas jānospiež spiedpoga "Turpināt".


9. Tiek atvērta e-pakalpojuma ekrāna forma:
a. Ar informāciju par veikto darbību;
b. Ar datu ievades laukiem, kurā ir jānorāda:
Personas dati:
Dzimšanas dienas datums, Pilsonība, Dzimums.
Adrese un kontaktinformācija:
Valsts, Pilsēta, Adrese, Pasta indekss, Tālrunis, Mobilais Tālrunis, Fakss, E-pasts.
Cita informācija:
Fotogrāfija.


10. Pēc datu ievadīšanas jānospiež spiedpoga "Turpināt".


11. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievades ekrāna forma, kurā ir var norādīt:
Darba vietas nosaukums un adrese:
Darba vietas nosaukums, No, Līdz, Valsts, Pilsēta, Adrese, Pasta indekss, Nozare.
Profesija vai ieņemamais amats:
Profesija vai ieņemamais amats, Galvenie pienākumi.


12. Pēc datu ievadīšanas jānospiež spiedpoga "Saglabāt ierakstu", pēc tam spiedpoga "Turpināt".


13. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievades ekrāna forma, kurā ir jānorāda:
Izglītības iestāde:
Izglītības iestādes nosaukums, Iestāšanās gads, Beigšanas (vai plānotais) gads, Valsts, Pilsēta, Adrese, Pasta indekss, Izglītības nozare. Iegūtā izglītība:
Grāds, Studiju programma, Piešķirtā kvalifikācija, Galvenie mācību priekšmeti.


14. Pēc datu ievadīšanas jānospiež spiedpoga "Saglabāt ierakstu", pēc tam spiedpoga "Turpināt".


15. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievades ekrāna forma, kurā var norādīt:
Papildus izglītības iestāde:
Izglītības iestādes nosaukums, No, Līdz, Valsts, Pilsēta, Adrese, Pasta indekss. Iegūtā kvalifikācija:
Noklausītā programma, Programmas ilgums.


16. Pēc datu ievadīšanas jānospiež spiedpoga "Saglabāt ierakstu", pēc tam spiedpoga "Turpināt".


17. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievades ekrāna forma, kurā ir jānorāda:
Dzimtā valoda:
Dzimtā valoda.
Citas valodas – Pašnovērtējums:
Valoda.
Sapratne:
Klausīšanās, Lasīšana.
Runāšana:
Dialogs, Monologs.
Rakstīšana:
Rakstīšana.


18. Pēc datu ievadīšanas jānospiež spiedpoga "Pievienot ierakstu", pēc tam spiedpoga "Turpināt".


19. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievades ekrāna forma, kurā var norādīt:
Prasmes:
Sociālās prasmes, Organizatoriskās prasmes, Tehniskās prasmes, Datora lietošanas prasmes, Sarunu vešanas prasmes, Prezentācijas prasmes, Citas prasmes, Vadītāja apliecība.


20. Pēc datu ievadīšanas jānospiež spiedpoga "Turpināt".


21. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievades ekrāna forma, kurā ir jānorāda:
Atsauksmes:
Komentāri, Persona, Iestāde, Amats, Tālrunis.


22. Pēc datu ievadīšanas jānospiež spiedpoga "Pievienot ierakstu", pēc tam spiedpoga "Turpināt".


23. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievades ekrāna forma, kurā ir jānorāda:
Papildus informācija un pielikumi:
Papildus informācija, Zinātniskie darbi, svarīgākās publikācijas, Vakances informācijas avots, Apliecinu, ka atbilstu Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, Terminēta piedāvājuma jautājums, Izglītību apliecinošie dokumenti, Motivācijas vēstule, Citi pielikumi


24. Tiek atvērta e-pakalpojuma ekrāna forma ar informāciju par veikto darbību.


25. E-pakalpojumu tiek noslēgts ar spiedpogas "Pabeigt" nospiešanu. E-pakalpojumu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī, noklikšķinot uz saites "Papildus opcijas", kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā un izvēloties šķirkli "Pārtraukt pakalpojuma izpildi" un nospiežot pogu "Pārtraukt pakalpojumu".


26. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites "Papildus opcijas" un izvēloties šķirkli "Ziņot par kļūdu". Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.


27. Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama "Mana darba vieta" sadaļā "E-pakalpojumi" ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.