1. E-pakalpojums pieejams visiem Portāla www.latvija.lv lietotājiem.


2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.


3. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, uzklikšķiniet uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".


4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar informāciju", un jānospiež spiedpoga "Tālāk".


5. Uzsāktais pakalpojums tiek reģistrēts "Mana darba vieta" sadaļā "E-pakalpojumi" ar portāla piešķirtu unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.


6. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievades ekrāna forma, kurā ir jānorāda Jūsu e-pasta adrese.


7. Pēc datu ievadīšanas jānospiež spiedpoga "Tālāk".


8. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievades ekrāna forma, kurā jāatzīmē tās Ziņu kategorijas, par kurām vēlaties saņemt ziņas, un jānoņem atzīmējums tām Ziņu kategorijām, par kurām vairs nevēlaties saņemt ziņas un jāievada Autorizācijas kods.


9. Pēc datu ievadīšanas jānospiež spiedpoga "Pieteikties/Atteikties".


10. Tiek atvērta e-pakalpojuma ekrāna forma ar informāciju par veikto darbību.


11. E-pakalpojumu tiek noslēgts ar spiedpogas "Pabeigt" nospiešanu. E-pakalpojumu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī, noklikšķinot uz saites "Papildus opcijas", kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā un izvēloties šķirkli "Pārtraukt pakalpojuma izpildi" un nospiežot pogu "Pārtraukt pakalpojumu".


12. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites "Papildus opcijas" un izvēloties šķirkli "Ziņot par kļūdu". Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.


13. Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama "Mana darba vieta" sadaļā "E-pakalpojumi" ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.