Parakstīšanās uz Ārlietu dienesta ziņām

 • Nosaukums: Parakstīšanās uz Ārlietu dienesta ziņām
 • Īss apraksts: E-pakalpojuma ietvaros persona bez autentifikācijas var pieteikties/atteikties saņemt uz norādīto e-pasta adresi ārlietu dienesta ziņas pēc izvēlētām ziņu kategorijām. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Ārlietu ministrija
 • Īss nosaukums: EP140
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP140-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums ir pieejams visiem lietotājiem (gan anonīmajiem, gan autentificētajiem).

 • Uzsākt e-pakalpojumu Skatīt instrukciju