1. E-pakalpojums pieejams visiem Portāla www.latvija.lv lietotājiem.


2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.


3. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, uzklikšķiniet uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".


4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar informāciju", un jānospiež spiedpoga "Tālāk".


5. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievades ekrāna forma, kurā ir jānorāda:
Vārds, E-pasta adrese, Iesnieguma teksts, Autorizācijas kods;


6. Pēc datu ievadīšanas jānospiež spiedpoga "Nosūtīt".


7. Tiek atvērta e-pakalpojuma ekrāna forma ar informāciju par veikto darbību.


8. E-pakalpojumu tiek noslēgts ar spiedpogas "Beigt" nospiešanu. E-pakalpojumu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī, noklikšķinot uz saites "Papildus opcijas", kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā un izvēloties šķirkli "Pārtraukt pakalpojuma izpildi" un nospiežot pogu "Pārtraukt pakalpojumu".


9. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites "Papildus opcijas" un izvēloties šķirkli "Ziņot par kļūdu". Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.