Iesniegums Ārlietu ministrijai

 • Nosaukums: Iesniegums Ārlietu ministrijai
 • Īss apraksts: E-pakalpojuma ietvaros persona bez autentifikācijas var izteikt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai uzdot jautājumu Ārlietu ministrijai. Iesniegumam ar autentifikāciju, izmantojiet e-pakalpojumu E-iesniegums iestādei. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Ārlietu ministrija
 • Īss nosaukums: EP137
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Pieturpunkti:
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP137-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums ir pieejams visiem lietotājiem (gan anonīmajiem, gan autentificētajiem).

 • Uzsākt e-pakalpojumu Skatīt instrukciju