Iesniegums Ārlietu ministrijai

  • Nosaukums: Iesniegums Ārlietu ministrijai
  • Īss apraksts: E-pakalpojuma ietvaros persona bez autentifikācijas var izteikt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai uzdot jautājumu Ārlietu ministrijai. Iesniegumam ar autentifikāciju, izmantojiet e-pakalpojumu E-priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Ārlietu ministrija
  • Īss nosaukums: EP137
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP137-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums ir pieejams visiem lietotājiem (gan anonīmajiem, gan autentificētajiem).

  • Uzsākt e-pakalpojumu Skatīt instrukciju