1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas e-pakalpojuma kartītē.


2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.


3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".


4. Ja lietotājs ir atvēris e-pakalpojumu sadaļu neautentificējoties, tad e-pakalpojumu var uzsākt uzklikšķinot uz saites "Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu". Šajā gadījumā e-pakalpojums tiks uzsākts tikai pēc lietotāja autentificēšanas.


5. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar informāciju", un jānospiež spiedpoga "Tālāk".


6. Uzsāktais pakalpojums tiek reģistrēts "Mana darba vieta" sadaļā "E-pakalpojumi" ar portāla piešķirtu unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.


7. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievades forma, kurā ir jānorāda:
a. Ziņas par personu
      Tālrunis, E-pasts.
b. Informācija par uzturēšanos ārvalstīs
      Valsts, Adrese.
c. Vai jūs aizpildāt pieteikumu par sevi vai par savu nepilngadīgo bērnu?
      Par sevi vai mirušu radinieku, Par savu nepilngadīgo bērnu.
d. Ziņas par bērnu
      Vārds, Uzvārds, Personas kods vai Dzimšanas dienas datums, Dzimšanas vieta, Pilsonība Tautība.


8. Pēc datu ievadīšanas jānospiež spiedpoga "Turpināt".


9. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievades forma, kurā ir jānorāda:
a. Pieprasījums adresējams
b. Izprasāmā dokumenta veids


10. Atbilstoši izvēlētam dokumentu veidam jāaizpilda dati:
a. Laulības apliecība:
      Vārds, uzvārds pirms laulībām, Laulības noslēgšanas datums, Vieta, Personas reliģiskā, konfesijas un draudzes piederība, Laulātā(-s) vārds, uzvārds pēc laulībām.
b. Dzimšanas apliecība:
      Dzimšanas datums, Vieta, Mātes vārds, uzvārds, Tēva vārds, uzvārds.
c. Miršanas apliecība:
      Mirušās personas vārds, uzvārds, Miršanas datums, Vieta, Jūsu radniecības pakāpe ar personu, kuras dokuments tiek izprasīts.


11. Visiem dokumentu veidiem jāaizpilda:
a. Papildus informācija;
b. Dokumenta saņemšanas veids –Pa pastu vai Personīgi Latvijas Republikas pārstāvniecībā;
c. Vai nepieciešams dokumentu apliecināt ar Apostille vai legalizēt un Valsts, kurā dokuments tiks izmantots.


12. Pēc datu ievadīšanas jānospiež spiedpoga "Turpināt". Ja vēlaties pārtraukt konkrētā pieprasījuma iesniegšanu jānospiež spiedpoga "Atpakaļ".


13. Tiek atvērta e-pakalpojuma forma ar informāciju par apmaksājamo summu.


14. Lai veiktu apmaksu, jānospiež uz spiedpogu "Veikt maksājumu". Pēc apmaksas veikšanas jānospiež spiedpoga "Atgriezties pie pakalpojuma sniedzēja".


15. E-pakalpojumu iespējams atcelt neveicot maksājumu, nospiežot uz spiedpogas "Pārtraukt". E-pakalpojumu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī, noklikšķinot uz saites "Papildus opcijas", kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā un izvēloties šķirkli "Pārtraukt pakalpojuma izpildi" un nospiežot pogu "Pārtraukt pakalpojumu". Ja vēlaties atgriezties pie iesnieguma ievades formas jānospiež spiedpoga "Atpakaļ".


16. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites "Papildus opcijas" un izvēloties šķirkli "Ziņot par kļūdu". Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.


17. Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama "Mana darba vieta" sadaļā "E-pakalpojumi" ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.