1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas e-pakalpojuma kartītē.


2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.


3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".


4. Ja lietotājs ir atvēris e-pakalpojumu sadaļu neautentificējoties, tad e-pakalpojumu var uzsākt uzklikšķinot uz saites "Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu". Šajā gadījumā e-pakalpojums tiks uzsākts tikai pēc lietotāja autentificēšanas.


5. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar informāciju", un jānospiež spiedpoga "Tālāk".


6. Uzsāktais e-pakalpojums tiek reģistrēts "Mana darba vieta" sadaļā "E-pakalpojumi" ar portāla piešķirtu unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.


7. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievades ekrāna forma, kurā ir jāizvēlas kāds no pieprasījuma veidiem:
a. Arhīva izziņas pieprasījums par darbu Ārlietu dienestā;
b. Arhīva dokumenta kopijas pieprasījums;
c. Arhīva izmantošanas pieprasījums;
d. Arhīva dokumentu esamības pieprasījums.


8. Pēc pieprasījuma veida izvēles jānospiež spiedpoga "Turpināt".


9. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievades ekrāna forma, kurā ir jānorāda:
a. Arhīva izziņas pieprasījums par darbu Ārlietu dienestā
     Atbrīvošanas gads, Atbildes saņemšanas vēlamā forma, Tālrunis, E-pasta adrese, Adrese, Papildus informācija;
b. Arhīva dokumenta kopijas pieprasījums
     Pārstāvētā institūcija, Pieprasāmais dokuments, Tālrunis, E-pasta adrese, Adrese, Papildus informācija;
c. Arhīva izmantošanas pieprasījums
     Faktiskā dzīves vietas adrese, Zinātniskā grāda nosaukums, Pārstāvētās akadēmiskās vai zinātniskās institūcijas nosaukums, Pārstāvētās akadēmiskās vai zinātniskās institūcijas adrese, Pētījuma temats un hronoloģiskie ietvari, Atbildes saņemšanas vēlamā forma, Tālrunis, E-pasts adrese, Adrese, Informācija paredzēta un jāpiekrīt, ka Ārlietu ministrijas dokumentu izmantošana iespējama tikai pēc saistību raksta parakstīšanas;
d. Arhīva dokumentu esamības pieprasījums
     Pārstāvētās akadēmiskās vai zinātniskās institūcijas nosaukums, Pārstāvētās akadēmiskās vai zinātniskās institūcijas adrese, Pētījuma temats un hronoloģiskie ietvari, Interesējošie dokumenti, Tālrunis, E-pasta adrese, Adrese, Papildus informācija.


10. Pēc datu ievadīšanas jānospiež spiedpoga "Turpināt", lai iesniegtu pieprasījumu. Ja vēlaties pārtraukt šī pieprasījuma iesniegšanu jānospiež spiedpoga "Atpakaļ".


11. Tiek atvērta e-pakalpojuma ekrāna forma ar informāciju par veikto darbību.


12. E-pakalpojumu tiek noslēgts ar spiedpogas "Beigt" nospiešanu. E-pakalpojumu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī, noklikšķinot uz saites "Papildus opcijas", kas pieejama e-pakalpojuma formas apakšējā daļā un izvēloties šķirkli "Pārtraukt pakalpojuma izpildi" un nospiežot pogu "Pārtraukt pakalpojumu".


13. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites "Papildus opcijas" un izvēloties šķirkli "Ziņot par kļūdu". Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.


14. Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama "Mana darba vieta" sadaļā "E-pakalpojumi" ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.