Elektroniska informācijas pieprasījumu pieņemšana un izpilde, pamatojoties uz Ārlietu dienesta arhīva dokumentiem

 • Nosaukums: Elektroniska informācijas pieprasījumu pieņemšana un izpilde, pamatojoties uz Ārlietu dienesta arhīva dokumentiem
 • Īss apraksts: E-pakalpojuma ietvaros persona var veikt arhīva izziņas pieprasījumu, arhīva dokumentu kopijas pieprasījumu, arhīva izmantošanas pieprasījumu un dokumentu esamības arhīvā pieprasījumu. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Ārlietu ministrija
 • Īss nosaukums: EP135
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Pieturpunkti:
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP135-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju