E-pakalpojuma "Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)"  lietošanas instrukcija nosaka kārtību, kādā portāla www.latvija.lv lietotājs (turpmāk – Lietotājs) lieto e-pakalpojumu.

Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar eID vai e-paraksta viedkarti, vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem. To iespējams izdarīt divos veidos:

a) Atrodoties pakalpojuma sākuma skatā, spiežot poguAutentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu ;

b) Noklikšķinot uz saites „Mana darba vieta”, kas izvietota portāla labajā augšējā stūrī.

1. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar norādīto informāciju", un jānoklikšķina pogu "Tālāk".

2. E-pakalpojuma izpilde ir veicama secīgi pa soļiem – norādot prasīto informāciju vienā solī un, noklikšķinot pogu „Turpināt”, atveras nākamais solis. No katra soļa iespējams atgriezties iepriekšējā solī noklikšķinot pogu „Atpakaļ”.

3. E-pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti (*), ir aizpildāmi obligāti.

4. Pēc autentifikācijas tiek atvērta forma, kurā Lietotājam ir jānorāda persona, kura vēlas pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) un jāaizpilda forma “Lietotāja personas ievaddati”. Lai turpinātu pieprasījuma veikšanu, jānoklikšķina pogu "Turpināt".

5. Pēc minētās darbības veikšanas Lietotājam tiek atvērta forma “EVAK pieprasīšanas rezultāts” un attēlots paziņojums "Pieteikums iesniegts sekmīgi".

6. Pēc informācijas saņemšanas, e-pakalpojumu iespējams pabeigt, rezultātu formā noklikšķinot pogu "Beigt".

7 Izgatavotā EVAK karte tiks nosūtīta pa pastu ierakstītā vēstulē uz Jūsu iesniegumā norādīto adresi.

Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama lietotāja profilā (“Mana darba vieta”) sadaļā „E-pakalpojumi” ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru (piemēram, TR-1000).

Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot aizpildot kļūdas pieteikumu, kas pieejams pakalpojuma ekrānformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas/Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.