E-pakalpojuma darbībā iespējami traucējumi. 

Informējam, ka Eiropas veselības apdrošināšanas kartei (EVAK) iespējams pieteikties arī E-veselības sistēmā - https://www.eveseliba.gov.lv

Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)

  • Nosaukums: Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)
  • Īss apraksts: Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var iesniegt pieteikumu par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildniecībā esošām personām Eiropas veselības apdrošināšanas kartei (EVAK), kā arī saņemt informāciju par izsniegtajām EVAK. Pieejami tikai tie dati, kurus veselības aprūpes iestāde ir iesūtījusi vai ievadījusi vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Nacionālais veselības dienests
  • Īss nosaukums: EP133
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP133-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju