E-pakalpojuma "Reģistrēties pie ģimenes ārsta" lietošanas instrukcija nosaka kārtību, kādā portāla www.latvija.lv lietotājs (turpmāk – Lietotājs) lieto e-pakalpojumu.

Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar eID vai e-paraksta viedkarti, vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem. To iespējams izdarīt divos veidos:

a) Atrodoties pakalpojuma sākuma skatā, spiežot pogu “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu’’ ;

b) Noklikšķinot uz saites „Mana darba vieta", kas izvietota portāla labajā augšējā stūrī.

1. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar norādīto informāciju", un jānoklikšķina pogu "Tālāk".

2. E-pakalpojuma izpilde ir veicama secīgi pa soļiem – norādot prasīto informāciju vienā solī un, noklikšķinot pogu „Turpināt”, atveras nākamais solis. No katra soļa iespējams atgriezties iepriekšējā solī noklikšķinot pogu „Atpakaļ”.

3. E-pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti (*), ir aizpildāmi obligāti.

4. Pēc autentifikācijas tiek atvērta forma, kurā Lietotājam ir jānorāda persona, kura vēlas reģistrēties pie ģimenes ārsta un jāaizpilda forma “Lietotāja personas ievaddati”, izvēloties nepieciešamo darbību - reģistrēties vai pārreģistrēties pie ģimenes ārsta. Lai turpinātu pieprasījuma veikšanu, jānoklikšķina pogu "Turpināt".

5. Pēc minētās darbības veikšanas Lietotājam tiek attēlots paziņojums "Jūsu reģistrācijas pieteikums tiks nosūtīts Jūsu izvēlētajam ģimenes ārstam". Lietotājs rezultātu saņem bez aiztures, šis e-pakalpojums ir sinhrons.

6. Pēc informācijas saņemšanas, e-pakalpojumu iespējams pabeigt, rezultātu formā noklikšķinot pogu "Beigt".

Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama lietotāja profilā (“Mana darba vieta”) sadaļā „E-pakalpojumi” ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru (piemēram, TR-1000).

Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot aizpildot kļūdas pieteikumu, kas pieejams pakalpojuma ekrānformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas/Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.