Veiktie pieraksti uz medicīnas pakalpojumiem

  • Nosaukums: Veiktie pieraksti uz medicīnas pakalpojumiem
  • Īss apraksts: Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var saņemt detalizētu informāciju par sev, saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildnībā esošām personām veiktajiem pierakstiem uz medicīnas pakalpojumiem un atgādinājumu par pierakstu. Pieejami tikai tie dati, kurus veselības aprūpes iestāde ir iesūtījusi vai ievadījusi vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Nacionālais veselības dienests
  • Īss nosaukums: EP131
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP131-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju