1. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.  Pēc iepazīšanās ar pakalpojuma procesa aprakstu uzklikšķina uz pakalpojuma nosaukuma pie simbola "e".
2. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, izvēlēties attiecīgo ikonu e-pakalpojuma kartītē un uzklikšķināt uz pogas "Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu".
3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, atzīmējot iepazīšanos ar e-pakalpojuma izpildes formas informāciju un uzklikšķinot uz pogas "Tālāk".
4. Tiek atvērta datu ievadforma, kurā ir redzams to mājas (istabas) dzīvnieku saraksts, uz kuriem reģistrētas īpašumtiesības. Sarakstā netiek uzrādīti suņi, kuri ir atzīti par bīstamiem.
5. Ja rodas nepieciešamība attīrīt visus ievadītos laukus, ir jānospiež poga „Attīrīt”.
6. Nospiežot pogu „Atjaunināt sarakstu” no mājdzīvnieku reģistra tiek iegūts jaunākais dzīvnieku saraksts.
7. Ievadlaukā Notikuma datums jānorāda mājas (istabas) dzīvnieka miršanas/eitanāzijas datums. Notikums nevar tikt reģistrēts ar nākotnes datumu.
8. Lai reģistrētu lietotājam piederoša mājas (istabas) dzīvnieka nāvi, sarakstā pie attiecīgā dzīvnieka atzīmē  darbību „Nāve”.
9. Lai reģistrētu lietotājam piederoša mājas (istabas) dzīvnieka eitanāziju, sarakstā pie attiecīgā dzīvnieka atzīmē  darbību „Eitanizēts”.
10. Pēc datu ievadīšanas nospiež pogu „Tālāk”.
11. Sistēma atver datu apstiprināšanas ekrāna formu. Lai apstiprinātu mājas (istabas) dzīvnieka nāves reģistrāciju, nospiež pogu „Tālāk”.
12. Ja apstiprināšana nav bijusi veiksmīga un, ievadot informāciju, parādījies ziņojums par kļūdu, ir  jānospiež poga „Atpakaļ” un jāievada korekta informācija.
13. Ja apstiprināšana ir bijusi veiksmīga, tad tiek atvērta e-pakalpojuma ekrāna forma ar informāciju par apstiprinātajiem datiem. Nospiediet pogu „Tālāk”, lai pārietu uz e-pakalpojuma uzsākšanas ekrāna formu, kurā ir redzams mājas (istabas) dzīvnieku saraksts, uz kuriem reģistrētas īpašumtiesības.
14.  Pēc informācijas apstiprināšanas e-pakalpojumu iespējams pabeigt, uzklikšķinot uz pogas „Pabeigt pakalpojumu”.
15. Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama „Mana darba vieta” sadaļā "E-pakalpojumi" ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.