Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana

  • Nosaukums: Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana
  • Īss apraksts: E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē paziņo dzīvnieka nāvi vai eitanāziju. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Lauksaimniecības datu centrs
  • Īss nosaukums: EP123
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP123-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju