1. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.  Pēc iepazīšanās ar pakalpojuma procesa aprakstu, uzklikšķina uz pakalpojuma nosaukuma pie simbola "e".
2. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, izvēlēties attiecīgo ikonu e-pakalpojuma kartītē un uzklikšķināt uz pogas  "Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu".
3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, atzīmējot iepazīšanos ar e-pakalpojuma izpildes formas informāciju un uzklikšķinot uz pogas "Tālāk".
4. Tiek atvērta datu ievadforma, kurā ir redzams mājdzīvnieku saraksts, uz kuriem reģistrētas īpašumtiesības.
5. Datu ievadformā jānorāda:
Notikuma datums. Mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņa nevar tikt reģistrēta ar nākotnes datumu.
Lūdzu, norādiet jauno turēšanas adresi. Jānorāda jaunā adrese, kurā mājdzīvnieks tiek turēts kopš notikuma datuma. Var izmantot turēšanas adreses meklētāju, kurā jāapstiprina atrastais rezultāts, uzklikšķinot uz adreses.
6. Lai reģistrētu lietotājam piederoša mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņu, sarakstā ir jāatzīmē attiecīgais mājdzīvnieka ieraksts.
7. Ja rodas nepieciešamība attīrīt visus ievadītos laukus, ir jānospiež poga „Attīrīt”.
8. Nospiežot pogu „Atjaunināt sarakstu”, no mājdzīvnieku reģistra tiek iegūts jaunākais dzīvnieku saraksts.
9. Pēc datu ievadīšanas nospiež pogu „Tālāk”.
10. Tiek atvērta datu apstiprināšanas ekrāna forma. Lai apstiprinātu mājdzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrāciju, nospiež pogu „Tālāk”.
11. Ja apstiprināšana ir bijusi veiksmīga, tad tiek atvērta e-pakalpojuma ekrāna forma ar informāciju par apstiprinātajiem datiem. Nospiediet pogu „Tālāk”, lai pārietu uz e-pakalpojuma uzsākšanas ekrāna formu, kurā ir redzams mājdzīvnieku saraksts, uz kuriem lietotājam ir reģistrētas īpašumtiesības.
12. Ja apstiprināšana nav bijusi veiksmīga un, ievadot informāciju, ir parādījies paziņojums par kļūdu, nepieciešams nospiest pogu „Atpakaļ” un ievadīt korektu informāciju.
13.  Pēc informācijas apstiprināšanas e-pakalpojumu iespējams pabeigt, uzklikšķinot uz pogas „Pabeigt pakalpojumu”.
14. Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama „Mana darba vieta” sadaļā "E-pakalpojumi" ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.