1. Šī e-pakalpojuma ietvaros var iesniegt pieteikumu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Reģistrs) vestajos reģistros, autentificējoties ar kādu no portāla www.latvija.lv piedāvātajiem autentificēšanās veidiem (pieteikuma aizpildīšanai), taču parakstīt pieteikumu reģistrācijai un tam pievienotos dokumentus var tikai ar Latvijas sertificētā pakalpojumu sniedzēja izsniegtu drošu elektronisko parakstu (e-paraksta viedkarte, virtuālais e-paraksts (var parakstīt tikai pievienojamos dokumentus), elektroniskā identifikācijas karte) un uzinstalētu jaunāko JAVA aplikāciju (bezmaksas instalācija pieejama šeit: „http://www.java.com/en/download/index.jsp”). Ja, uzsākot pieteikuma veidlapas parakstīšanu, Jums parādās drošības brīdinājums par Java sīklietotnes atspējošanu, tas ir jānoraida.

2. Detalizēta informācija par e-pakalpojumu pieejama, uzklikšķinot uz saites „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”.

3. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, jāuzklikšķina uz saites „Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”/„Uzsākt e-pakalpojumu”.

4. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

5. Tiek atvērtas izvēlnes:

   • Jauns reģistrācijas pieteikums;

   • Nepabeigtie pieprasījumi;

   • Saņemtie pakalpojumi;

   • Pieteikumi parakstīšanai.

6. E-pakalpojuma lietošanas laikā ir pieejamas šādas spiedpogas:

   • Uz sākumu – atgriešanās uz sākuma izvēlnēm (skat.5.punktu);

   • Atpakaļ – atgriešanās iepriekšējā solī;

   • Attīrīt – datu laukos ievadītās informācijas notīrīšana;

   • Tālāk – pāriešana uz nākamo soli.

7. Reģistrācijas pieteikuma veidošana.

Izvēlnē „Jauns reģistrācijas pieteikums”, tiek atvērtas šādas izvēlnes:

   7.1. Izvēlne „Jauna subjekta/juridiskā fakta reģistrācija”, kas izmantojama jauna komersanta, uzņēmuma, komersanta/uzņēmuma filiāles, biedrības, nodibinājuma, politiskās partijas un to apvienības, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un tās iestādes, masu informācijas līdzekļa, šķīrējtiesas, laulāto mantisko attiecību, publiskās un privātās partnerības līguma, koncerna līguma reģistrēšanai, kā arī prokūras izdošanas reģistrēšanai;

   7.2. Izvēlne „Izmaiņu reģistrācija”, kas izmantojama komersanta, uzņēmuma, komersanta/uzņēmuma filiāles, biedrības, nodibinājuma, politiskās partijas un to apvienības, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un tās iestādes, masu informācijas līdzekļa, šķīrējtiesas, laulāto mantisko attiecību, publiskās un privātās partnerības līguma, koncesijas līguma, koncerna līguma izmaiņu reģistrēšanai, prokūras izdošanas un prokūras izbeigšanas reģistrēšanai vienlaikus ar citām izmaiņām, biedrības, nodibinājuma, politiskās partijas un to apvienības, reliģiskās organizācijas darbības turpināšanas reģistrēšanai, kā arī reliģiskās organizācijas pārreģistrācijai;

   7.3. Izvēlne „Reorganizācijas reģistrācija”, kas izmantojama komercsabiedrību, biedrību, nodibinājumu, politisko partiju, arodbiedrību, reliģisko organizāciju un to iestāžu reorganizācijas reģistrēšanai;

   7.4. Izvēlne „Likvidācija/līguma izbeigšana”,kas izmantojama komercsabiedrības, uzņēmuma, biedrības, nodibinājuma, politiskās partijas un to apvienības, reliģiskās organizācijas un tās iestādes darbības izbeigšanas (likvidācijas uzsākšanas) un izslēgšanas no reģistra (likvidācijas pabeigšanas) reģistrēšanai, individuālā komersanta, komersanta/uzņēmuma filiāles, arodbiedrības, masu informācijas līdzekļa, šķīrējtiesas izslēgšanai no reģistra, laulāto mantisko attiecību, publiskās un privātās partnerības līguma, koncesijas līguma, koncerna līguma izbeigšanas reģistrēšanai, kā arī komersanta prokūras izbeigšanas reģistrēšanai;

   7.5. Izvēlne „Maksātnespēja”, kas izmantojama ziņu par maksātnespējas procesiem reģistrēšanai maksātnespējas reģistrā, kā arī ziņu par ārvalsts komersanta, kuram Latvijā reģistrēta filiāle, maksātnespējas procesu reģistrēšanu komercreģistrā.

Šobrīd portāla latvija.lv lietotājiem sadaļa „Reorganizācijas reģistrācija” nav pieejama, kā arī arodbiedrībām, arodbiedrību apvienībām, arodbiedrību patstāvīgajām vienībām, biedrībām, nodibinājumiem un šķīrējtiesām nav pieejamas sadaļas „Jauna subjekta/juridiskā fakta reģistrācija”, „Izmaiņu reģistrācija” un „Likvidācija/līguma izbeigšana”. Ja vēlaties dokumentus iesniegt elektroniski, lūdzam, sūtiet tos uz e-pastu pasts@ur.gov.lv.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

8. Nepabeigtie pieprasījumi.

9. Saņemtie pakalpojumi.

10. Pieteikumi parakstīšanai.

11. Uzsāktajam e-pakalpojumam tiek piešķirts unikāls identifikācijas numurs, un turpmākā informācija par pakalpojumu un tā izpildi būs pieejama sadaļā „Mana darba vieta”. Papildus uz norādīto e-pasta adresi tiks sūtīta informācija par pieteikuma virzību.

12. Par e-pakalpojumā konstatētajām kļūdām, neprecizitātēm un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdu pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma ievades formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai piereģistrētu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”.