1. Ievads

Autentificēts lietotājs portālā https://latvija.gov.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros" var izveidot un iesniegt elektronisku pieteikumu Uzņēmumu reģistram, pievienojot nepieciešamos dokumentus, kā arī pievienot ārējo maksājumu. Pēc pieteikuma iesniegšanas Uzņēmuma reģistram lietotājs to var apskatīt e-pakalpojuma "Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros" pieteikumu sarakstā. Pieteikumu sarakstā arī ir iespējams apskatīt saņemtās atbildes no Uzņēmumu reģistra (ja tika izvēlēts lēmuma saņemšanas veids "Latvija.lv portālā un e-pastā").

Lietotājam ir pieejamas sekojošas iespējas, kas aprakstītas dokumenta tālākajās nodaļās:

 

2. Lietotāja pakalpojumu saraksts

Visi lietotāja izveidotie un iesniegtie pakalpojumi (ja tādi ir bijuši) tiek attēloti pakalpojuma izveides 1. solī, pakalpojumu sarakstā.

Ja lietotājam iepriekš nav bijis izveidots vai iesniegts neviens pakalpojums, tad pakalpojumu saraksts ir tukšs.  

Sarakstā tiek attēloti visi pakalpojumi, kurus attiecīgais lietotājs iepriekš izveidojis – gan uzsāktie, gan arī tie, kas jau iesniegti Uzņēmumu reģistrā. Katrs lietotājs sarakstā redz tikai savus pieteiktos pakalpojumus.  

Pakalpojuma sarakstā tiek attēloti sekojoši lauki:

 • Numurs – pakalpojumam piešķirtais UR identifikators, kurš tiek piešķirts uzsāktajam pakalpojumam pārejā no 2. uz 3. soli;
 • Pakalpojums – pieteikuma veids:
  • Jauna subjekta/juridiska fakta reģistrācija – tiek attēlots reģistrācijas nosaukums (piemēram, “Jauns individuālais komersants”),
  • Izmaiņu reģistrācija – tiek attēlots pieteikuma veids un izvēlēto izmaiņu veidu saraksts,
  • Likvidācija (izslēgšana)/ līguma izbeigšana – tiek attēlots pieteikuma veids un izvēlētais pieteikums: likvidācijas uzsākšana vai likvidācijas pabeigšana,
  • Maksātnespēja – tiek attēlots pieteikuma veids un izvēlētais pieteikums;
 • Reģ. Nr./Nosaukums – vērtība, kas atkarīga no pieteikuma veida:
  • Nosaukums – jauna subjekta/juridiskā fakta reģistrācijas gadījumā,
  • Reģistrācijas numurs – izmaiņu, likvidācijas un juridiskās personas maksātnespējas reģistrācijas gadījumā,
  • Personas kods – fiziskās personas maksātnespējas reģistrācijas gadījumā,
  • Vīra un sievas vārds un uzvārds – laulāto mantisko attiecību līguma gadījumā;
 • Pakalpojuma statuss – tiek attēlota pakalpojuma statusa vērtība:
  • Uzsākts – pakalpojums izveidots, bet vēl nav iesniegts UR,
  • Iesniegts UR – pakalpojums ir apmaksāts, nosūtīts UR kopā ar iesniedzamajiem dokumentiem un izveidota lietvedības lieta (papildus tiek attēlots lietvedības lietas numurs un provizoriskais pieteikuma izskatīšanas termiņš),
  • Pabeigts – iesniegtais pieteikums ir izskatīts,
  • Uzsākts atkārtoti – uzsākta pieteikuma atkārtota iesniegšana gadījumā, ja iepriekšējā reizē iesniedzot pakalpojumu UR saņemts atlikšanas lēmums,
  • Iesniegts UR atkārtoti – pakalpojums nosūtīts UR atkārtoti kopā ar izmainītajiem un/vai no jauna pievienotajiem dokumentiem un izveidota jauna lietvedības lieta (papildus tiek attēlots lietvedības lietas numurs un provizoriskais pieteikuma izskatīšanas termiņš);
 • Darbības – uzskaitītas attiecīgajam pakalpojumam atļautās darbības:
  • Turpināt – pakalpojumiem ar statusu Uzsākts un Uzsākts atkārtoti,
  • Dzēst – pakalpojumiem ar statusu Uzsākts,
  • Apskatīt – pakalpojumiem ar statusiem Iesniegts UR, Iesniegts UR atkārtoti un Pabeigts,
  • Iesniegt atkārtoti – pabeigtiem pakalpojumiem, par kuriem saņemts atlikšanas lēmums;
 • Lejupielādēt saņemtos dokumentus – tiek attēloti lēmuma dokumenti (ja tika izvēlēts lēmuma saņemšanas veids “Latvija.lv portālā un e-pastā”) pakalpojumiem ar statusu Pabeigts, tos iespējams lejupielādēt, noklikšķinot uz dokumenta ikonas.

Ja pakalpojumu skaits pārsniedz vienā lapā attēlojamo ierakstu skaitu, tad saraksts tiek dalīts lapās. Pārējās lapas iespējams aplūkot, izmantojot lapošanas joslu zem saraksta:  

3. Pakalpojumu atlase

Ja pakalpojumu saraksts tukšs, tad pakalpojumu atlases iespēja ir neaktīva.  

Ja pakalpojumu sarakstā vairāki ieraksti, tos iespējams atlasīt pēc to statusiem, izmantojot filtru.

Ja izvēlēta vērtība Visi (noklusētā vērtība), tad sarakstā tiek attēloti visi lietotāja pakalpojumi neatkarīgi no statusa.

Ja izvēlēta jebkura cita filtra vērtība (Uzsākts, Iesniegts UR, Pabeigts, Uzsākts atkārtoti vai Iesniegts UR atkārtoti), tad sarakstā tiek attēloti visi lietotāja pakalpojumi, kuriem ir atbilstošais statuss.  

 

4. Jauns pakalpojums

Lai izveidotu jaunu pakalpojumu, 1. solī jānoklikšķina ekrānpoga [Jauns pakalpojums]. Tā rezultātā tiek atvērta pakalpojuma satura ievades forma – 2. solis.

Sākumā tiek parādīts lauku minimums – E-pasta adrese, Saņemšanas veids un Pieteikuma veids.  

Pakalpojuma veida izvēles formas lauki:

 • E-pasta adrese – sākumā tukša vērtība, tā aizpildīšana obligāta;
 • Saņemšanas veids – noklusētā vērtība Latvija.lv portālā un e-pastā, iespējams izkrītošajā sarakstā izvēlēties citu vērtību;
 • Pieteikuma veids – nepieciešams izvēlēties, kādu no vērtībām izkrītošajā sarakstā:
  • Jauna subjekta/juridiska fakta reģistrācija,
  • Izmaiņu reģistrācija,
  • Likvidācija (izslēgšana)/līguma izbeigšana,
  • Maksātnespēja.

Tālākie formas lauki ir atkarīgi no veiktās izvēles. Aizpildot lauku Pieteikuma veids, tiek atvērti pārējie formas lauki secīgi viens aiz otra atkarībā no ievadītās vērtības.

Kamēr nav aizpildīti visi formas lauki un nav redzams pievienojamo dokumentu saraksts, ekrānpoga [Tālāk] nav pieejama.

Lai atgrieztos e-pakalpojuma iesniegšanas 1. solī, jānoklikšķina ekrānpoga [Atpakaļ] vai [Uz sākumu].

 

4.1. Jauns pakalpojums – Jauna subjekta/juridiska fakta reģistrācija

Pakalpojuma satura aizpildīšanas formas lauki ir atkarīgi no veiktās izvēles. Izvēloties vērtību vienā izkrītošajā sarakstā, tiek atlasītas iespējamās vērtības nākošajā. Kad izvēlēta vērtība laukā Subjekta tiesiskā forma, tiek parādīti pārējie ievadformas lauki.  

Pakalpojuma satura aizpildīšanas formas lauki:

 • Subjekta veids – iespējams izvēlēties, kādu no subjekta veida vērtībām: Komersanti/uzņēmumi, Organizācijas, Līgumi;
 • Subjekta tiesiskā forma – iespējams izvēlēties, kādu no tiesiskās formas veidiem;
 • Nosaukums – obligātās ievades lauks, izņemot gadījumu, kad izvēlēts subjekta veids Līgumi (tad šis lauks netiek attēlots). Klikšķinot uz hipersaiti Nosaukuma veidošanas noteikumi (atrodas aiz lauka Nosaukums), tiek attēlota informācija par biežāk uzdotajiem jautājumiem. Klikšķinot uz hipersaites Pārbaudīt nosaukumu (atrodas aiz lauka Nosaukums), ir iespējams pārbaudīt, vai ar izvēlēto nosaukumu jau nav reģistrēts kāds uzņēmums;
 • PVN maks. statuss – iespējams izvēlēties vērtību Pieteikties gadījumā, ja nepieciešams pieteikt uzņēmumu VID PVN maksātāju reģistrā, noklusētā vērtība Nepieteikties. Lauks netiek attēlots gadījumā, ja Subjekta tiesiskai formai tas nav piemērots;
 • Prokūras – iespējams izvēlēties kādu no vērtībām: Nav, 1, 2 vai vairākas, noklusētā vērtība Nav. Lauks netiek attēlots gadījumā, ja Subjekta tiesiskai formai tas nav piemērots;
 • Filiāles – iespējams manuāli ievadīt filiāļu skaitu. Lauks netiek attēlots gadījumā, ja Subjekta tiesiskai formai tas nav piemērots;
 • Vīra vārds, uzvārds – tiek attēlots, ja Subjekta tiesiskā forma ir Laulāto mantisko attiecību līgums;
 • Sievas vārds, uzvārds – tiek attēlots, ja Subjekta tiesiskā forma ir Laulāto mantisko attiecību līgums;
 • Reģistrācijas numurs – tiek attēlots, ja Subjekta tiesiskā forma ir Koncerna līgums.

Tabulas veidā tiek attēlots saraksts ar obligāti un neobligāti pievienojamiem dokumentiem:

 • # – dokumenta kārtas numurs;
 • Dokuments – dokumenta nosaukums. Obligāti pievienojamie dokumenti atzīmēti ar *;
 • Sagatave – pievienojamā dokumenta sagatave, ko iespējams lejupielādēt un aizpildīt ar datiem;
 • Paraugi – pievienojamā dokumenta paraugi, ko iespējams lejupielādēt un iepazīties ar to, kā nepieciešams aizpildīt veidlapu. Var būt dokumenti, kuriem nav paraugu;
 • Skaidrojums – paskaidrojoša informācija par pievienojamo dokumentu.

Lai iegūtu nepieciešamo dokumenta sagatavi vai paraugu, jānoklikšķina uz atbilstošās veidlapas ikonas, kā rezultātā tā tiek lejupielādēta. Vieta, kur tiek lejupielādēta veidlapa, ir atkarīga no lietotā pārlūka.

Ja dotajam pakalpojumam iespējama paātrinātā reģistrācija, aiz dokumentu tabulas tiek parādīts lauks Paātrinātā reģistrācija ar vērtībām Jā un Nē. Noklusētā vērtība Nē.

Ja dotajam pakalpojumam iespējams atbrīvojums no Valsts nodevas samaksas, tiek parādīts izvēles lauks Atbrīvojums. Noklusētā vērtība Nav. Ir iespējams izvēlēties kādu no piedāvātajām vērtībām.

Lai būtu iespējams pāriet uz pieteikuma izveides 3. soli, ir nepieciešams korekti aizpildīt visus obligātos laukus (laukus, kuri atzīmēti ar *), ievadot korektu informāciju. Pretējā gadījumā tiks attēlots kļūdas paziņojums nepareizi aizpildītajiem laukiem.

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Parādīt maksājumu summas], iespējams aplūkot veicamos maksājumus un to apmēru.  

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Atpakaļ] vai [Uz sākumu], tiek atvērts pakalpojuma pieteikuma 1. solis, pakalpojumu saraksts – ievadītie dati netiek saglabāti.

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Tālāk], tiek saglabāti ievadītie pakalpojuma dati un notiek pāreja uz pakalpojuma pieteikuma 3. soli – datņu augšupielāde.

 

4.2. Jauns pakalpojums – Izmaiņu reģistrācija

Pakalpojuma satura aizpildīšanas formas lauki izmaiņu reģistrācijas gadījumā atkarīgi no vērtības, kas ievadīta laukā Reģistrācijas numurs. Atbilstoši ievadītajam reģistrācijas numuram tiek aizpildīti lauki Subjekta veids un Subjekta tiesiskā forma, kuru vērtības nav pieejamas labošanai, kā arī tiek parādīti iespējamie izmaiņu veidi.  

Lai atvērtu pakalpojuma izveides trešo soli, ir nepieciešams atzīmēt vienu vai vairākus izmaiņu veidus.

Izmaiņu veidu tabulā ir attēlota sekojoša informācija:

 • Izmaiņu veids – izmaiņu veida nosaukums;
 • Skaidrojums – izmaiņu veida paskaidrojošs teksts;
 • Bezmaksas – izvēles lauks ar vērtībām Jā un Nē, noklusētā vērtība Nē. Papildus informāciju var iegūt, noklikšķinot uz . Lauks netiek attēlots, ja attiecīgajam izmaiņu veidam nav iespējama bezmaksas reģistrācija.

Pēc izmaiņu veida atzīmēšanas tiek attēlots atbilstošo pievienojamo dokumentu saraksts.  

Tabulas veidā tiek attēlots saraksts ar obligāti un neobligāti pievienojamiem dokumentiem:

 • # – dokumenta kārtas numurs;
 • Dokuments – dokumenta nosaukums. Obligāti pievienojamie dokumenti atzīmēti ar *;
 • Sagatave – pievienojamā dokumenta sagatave, ko iespējams lejupielādēt un aizpildīt ar datiem;
 • Paraugi – pievienojamā dokumenta paraugi, ko iespējams lejupielādēt un iepazīties ar to, kā nepieciešams aizpildīt veidlapu. Var būt dokumenti, kuriem nav paraugu;
 • Skaidrojums – paskaidrojoša informācija par pievienojamo dokumentu.

Lai iegūtu nepieciešamo dokumenta sagatavi vai paraugu, jānoklikšķina uz atbilstošās veidlapas ikonas, kā rezultātā tā tiek lejupielādēta. Vieta, kur tiek lejupielādēta veidlapa, ir atkarīga no lietotā pārlūka.

Ja dotajam pakalpojumam iespējama paātrinātā reģistrācija, aiz dokumentu tabulas tiek parādīts lauks Paātrinātā reģistrācija ar vērtībām Jā un Nē. Noklusētā vērtība Nē.

Ja dotajam pakalpojumam iespējams atbrīvojums no Valsts nodevas samaksas, tiek parādīts izvēles lauks Atbrīvojums. Noklusētā vērtība Nav. Ir iespējams izvēlēties kādu no piedāvātajām vērtībām.

Lai būtu iespējams pāriet uz pieteikuma izveides 3. soli, ir nepieciešams korekti aizpildīt visus obligātos laukus (laukus, kuri atzīmēti ar *), ievadot korektu informāciju. Pretējā gadījumā tiks attēlots kļūdas paziņojums nepareizi aizpildītajiem laukiem.

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Parādīt maksājumu summas], iespējams aplūkot veicamos maksājumus un to apmēru.  

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Atpakaļ] vai [Uz sākumu], tiek atvērts pakalpojuma pieteikuma 1. solis, pakalpojumu saraksts – ievadītie dati netiek saglabāti.

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Tālāk], tiek saglabāti ievadītie pakalpojuma dati un notiek pāreja uz pakalpojuma pieteikuma 3. soli – datņu augšupielāde.

 

4.3. Jauns pakalpojums – Likvidācija (izslēgšana)/līguma izbeigšana

Pakalpojuma satura aizpildīšanas formas lauki likvidācijas (izslēgšanas)/līguma izbeigšanas reģistrācijas gadījumā atkarīgi no vērtības, kas ievadīta laukā Reģistrācijas numurs.  

Atbilstoši ievadītajam reģistrācijas numuram tiek aizpildīti lauki Subjekta veids un Subjekta tiesiskā forma, kuru vērtības nav pieejamas labošanai, kā arī tiek izveidots atbilstošais pieteikumu saraksts.

Laukā Pieteikums nepieciešams izkrītošajā sarakstā izvēlēties vienu no vērtībām: Likvidācijas uzsākšana vai Likvidācijas pabeigšana – izslēgšana no reģistra.

Pievienojamo dokumentu saraksts ir atkarīgs no laukā Pieteikums izvēlētās vērtības.  

Tabulas veidā tiek attēlots saraksts ar obligāti un neobligāti pievienojamiem dokumentiem:

 • # – dokumenta kārtas numurs;
 • Dokuments – dokumenta nosaukums. Obligāti pievienojamie dokumenti atzīmēti ar *;
 • Sagatave – pievienojamā dokumenta sagatave, ko iespējams lejupielādēt un aizpildīt ar datiem;
 • Paraugi – pievienojamā dokumenta paraugi, ko iespējams lejupielādēt un iepazīties ar to, kā nepieciešams aizpildīt veidlapu. Var būt dokumenti, kuriem nav paraugu;
 • Skaidrojums – paskaidrojoša informācija par pievienojamo dokumentu.

Lai iegūtu nepieciešamo dokumenta sagatavi vai paraugu, jānoklikšķina uz atbilstošās veidlapas ikonas, kā rezultātā tā tiek lejupielādēta. Vieta, kur tiek lejupielādēta veidlapa, ir atkarīga no lietotā pārlūka.

Ja dotajam pakalpojumam iespējama paātrinātā reģistrācija, aiz dokumentu tabulas tiek parādīts lauks Paātrinātā reģistrācija ar vērtībām Jā un Nē. Noklusētā vērtība Nē.

Ja dotajam pakalpojumam iespējams atbrīvojums no Valsts nodevas samaksas, tiek parādīts izvēles lauks Atbrīvojums. Noklusētā vērtība Nav. Ir iespējams izvēlēties kādu no piedāvātajām vērtībām.

Lai būtu iespējams pāriet uz pieteikuma izveides 3. soli, ir nepieciešams korekti aizpildīt visus obligātos laukus (laukus, kuri atzīmēti ar *), ievadot korektu informāciju. Pretējā gadījumā tiks attēlots kļūdas paziņojums nepareizi aizpildītajiem laukiem.

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Parādīt maksājumu summas], iespējams aplūkot veicamos maksājumus un to apmēru.  

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Atpakaļ] vai [Uz sākumu], tiek atvērts pakalpojuma pieteikuma 1. solis, pakalpojumu saraksts – ievadītie dati netiek saglabāti.

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Tālāk], tiek saglabāti ievadītie pakalpojuma dati un notiek pāreja uz pakalpojuma pieteikuma 3. soli – datņu augšupielāde.

 

4.4. Jauns pakalpojums – Maksātnespēja

Pakalpojuma satura aizpildīšanas formas lauki maksātnespējas reģistrācijas gadījumā ir atkarīgi no lauka Personas tips aizpildes.  

Laukā Personas tips jāizvēlas viena no divām iespējamajām vērtībām: Fiziska persona vai Juridiska persona.

Ja izvēlas vērtību Fiziska persona, tiek attēlots obligāti aizpildāms lauks Personas kods.

Ievadot korektu personas kodu, tiek aizpildīti lauki Subjekta veids un Subjekta tiesiskā forma, kas nav pieejami labošanai, kā arī tiek piedāvāts aizpildīt lauku Pieteikums ar iespējamajām pieteikuma vērtībām.

Izvēloties nepieciešamo vērtību laukā Pieteikums, tiek parādīts atbilstošais pievienojamo dokumentu saraksts.  

Tabulas veidā tiek attēlots saraksts ar obligāti un neobligāti pievienojamiem dokumentiem:

 • # – dokumenta kārtas numurs;
 • Dokuments – dokumenta nosaukums. Obligāti pievienojamie dokumenti atzīmēti ar *;
 • Sagatave – pievienojamā dokumenta sagatave, ko iespējams lejupielādēt un aizpildīt ar datiem;
 • Paraugi – pievienojamā dokumenta paraugi, ko iespējams lejupielādēt un iepazīties ar to, kā nepieciešams aizpildīt veidlapu. Var būt dokumenti, kuriem nav paraugu;
 • Skaidrojums – paskaidrojoša informācija par pievienojamo dokumentu.

Lai iegūtu nepieciešamo dokumenta sagatavi vai paraugu, jānoklikšķina uz atbilstošās veidlapas ikonas, kā rezultātā tā tiek lejupielādēta. Vieta, kur tiek lejupielādēta veidlapa, ir atkarīga no lietotā pārlūka.

Lai būtu iespējams pāriet uz pieteikuma izveides 3. soli, ir nepieciešams korekti aizpildīt visus obligātos laukus (laukus, kuri atzīmēti ar *), ievadot korektu informāciju. Pretējā gadījumā tiks attēlots kļūdas paziņojums nepareizi aizpildītajiem laukiem.

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Parādīt maksājumu summas], iespējams aplūkot veicamos maksājumus un to apmēru.  

Ja laukā Personas tips, izvēlas vērtību Juridiska persona, tiek attēlots obligāti aizpildāms lauks Reģistrācijas numurs, no kura vērtības atkarīga pārējo formas lauku aizpilde. Atbilstoši ievadītajam reģistrācijas numuram tiek aizpildīti lauki Subjekta veids un Subjekta tiesiskā forma, kuru vērtības nav pieejamas labošanai, kā arī tiek piedāvāts aizpildīt lauku Pieteikums ar iespējamajām pieteikuma vērtībām.

Izvēloties nepieciešamo vērtību laukā Pieteikums, tiek parādīts atbilstošais pievienojamo dokumentu saraksts.  

Tabulas veidā tiek attēlots saraksts ar obligāti un neobligāti pievienojamiem dokumentiem:

 • # – dokumenta kārtas numurs;
 • Dokuments – dokumenta nosaukums. Obligāti pievienojamie dokumenti atzīmēti ar *;
 • Sagatave – pievienojamā dokumenta sagatave, ko iespējams lejupielādēt un aizpildīt ar datiem;
 • Paraugi – pievienojamā dokumenta paraugi, ko iespējams lejupielādēt un iepazīties ar to, kā nepieciešams aizpildīt veidlapu. Var būt dokumenti, kuriem nav paraugu;
 • Skaidrojums – paskaidrojoša informācija par pievienojamo dokumentu.

Lai iegūtu nepieciešamo dokumenta sagatavi vai paraugu, jānoklikšķina uz atbilstošās veidlapas ikonas, kā rezultātā tā tiek lejupielādēta. Vieta, kur tiek lejupielādēta veidlapa, ir atkarīga no lietotā pārlūka.

Lai būtu iespējams pāriet uz pieteikuma izveides 3. soli, ir nepieciešams korekti aizpildīt visus obligātos laukus (laukus, kuri atzīmēti ar *), ievadot korektu informāciju. Pretējā gadījumā tiks attēlots kļūdas paziņojums nepareizi aizpildītajiem laukiem.

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Parādīt maksājumu summas], iespējams aplūkot veicamos maksājumus un to apmēru.  

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Atpakaļ] vai [Uz sākumu], tiek atvērts pakalpojuma pieteikuma 1. solis, pakalpojumu saraksts – ievadītie dati netiek saglabāti.

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Tālāk], tiek saglabāti ievadītie pakalpojuma dati un notiek pāreja uz pakalpojuma pieteikuma 3. soli – datņu augšupielāde.

 

5. Pakalpojuma trešais solis – datņu augšupielāde

Pakalpojuma izveides 3. solī attēlojamo dokumentu (augšupielādējamo datņu) saraksts ir atkarīgs no tā, kādas vērtības ievadītas Pieteikuma veida un Subjekta tiesiskās formas izvēles laukos 2. solī. Dokumentu saraksts sakrīt ar to, kas redzams pakalpojuma 2. solī, papildināts ar darbību veidiem – ar iespēju pievienot, lejupielādēt vai dzēst pievienojamo dokumentu datnes.  

Tabulas veidā tiek attēlots saraksts ar obligāti un neobligāti pievienojamiem dokumentiem:

 • # – dokumenta kārtas numurs;
 • Dokuments – dokumenta nosaukums. Obligāti pievienojamie dokumenti atzīmēti ar *;
 • Sagatave – pievienojamā dokumenta sagatave, ko iespējams lejupielādēt un aizpildīt ar datiem;
 • Paraugi – pievienojamā dokumenta paraugi, ko iespējams lejupielādēt un iepazīties ar to, kā nepieciešams aizpildīt veidlapu. Var būt dokumenti, kuriem nav paraugu;
 • Skaidrojums – paskaidrojoša informācija par pievienojamo dokumentu;
 • Darbības – hipersaišu saraksts, iespējamās darbības ar pievienojamo dokumentu datnēm:
  • Pievienot – iespējams augšupielādēt aizpildītu veidlapu; pieejama, ja veidlapas datne vēl nav pievienota,
  • Dzēst – iespējams dzēst iepriekš pievienotu veidlapu; pieejama, ja veidlapas datne pievienota,
  • Lejupielādēt – klikšķinot uz datnes ikonas, iespējams to lejupielādēt, lai pārbaudītu iepriekš pievienotās veidlapas datu pareizību; pieejama, ja veidlapas datne pievienota.

Obligāti ir nepieciešams aizpildīt un pievienot tās veidlapas, kuras ir atzīmētas ar *.

Lai iegūtu nepieciešamo dokumenta sagatavi vai paraugu, jānoklikšķina uz atbilstošās veidlapas ikonas, kā rezultātā tā tiek lejupielādēta. Vieta, kur tiek lejupielādēta veidlapa, ir atkarīga no lietotā pārlūka.

Klikšķinot uz hipersaiti Pievienot, tiek atvērts standarta dialoga logs, kurā nepieciešams izvēlēties vietu, kur veidlapa saglabāta, izvēlēties nepieciešamo aizpildīto veidlapu un augšupielādēt to.  

Ja nepieciešams pievienot papildus dokumentu, tad laukā Citi dokumenti tiek ievadīts teksts (veidlapas nosaukums) un, noklikšķinot uz hipersaites Pievienot, tiek atvērts dialoga logs, kurā nepieciešams izvēlēties pievienojamā dokumenta datni.  

Pēc veiksmīgas augšupielādes, papildus dokuments tiek pievienots kopīgajam dokumentu sarakstam.  

Klikšķinot uz veidlapas ikonas laukā Darbības, ir iespējams lejupielādēt pievienoto veidlapu un pārbaudīt vai pievienota pareizā datne.

Klikšķinot uz hipersaites Dzēst laukā Darbības, tiek dzēsta augšupielādētā veidlapa un atkal tiek parādīta darbība Pievienot. Dokumenta ikona un darbība Dzēst vairs nav pieejama.

Augšupielādētās veidlapas tiek pārbaudītas, pārejot uz pakalpojuma 4. soli – noklikšķinot uz ekrānpogas [Tālāk].

Ja pārbaude beidzas ar kļūdu, tiek attēloti kļūdas paziņojumi un/vai brīdinājumi tabulas veidā virs dokumentu saraksta. Gadījumā, ja saņemts kāds kļūdas ziņojums, ekrānpoga [Tālāk] nav pieejama – nav atļauts atvērt pakalpojuma 4. soli un veikt pakalpojuma apmaksu.  

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Tālāk], tiek izsaukta pievienoto dokumentu pārbaude un saglabāšana. Ja visi obligāti pievienojamie dokumenti augšupielādēti un korekti aizpildīti, kļūdas ziņojumu un brīdinājumu nav, tiek atvērts pakalpojuma pieteikuma 4. solis – pakalpojuma apmaksa.

 

6. Pakalpojuma ceturtais solis – pakalpojuma apmaksa

Pakalpojuma pieteikuma ceturtajā solī ir iespējams ievadīt maksājuma datus un veikt pakalpojuma iesniegšanu UR (apmaksāt pakalpojumu ir iespējams ārpus e-pakalpojuma).

Veicamie maksājumi ir Valsts nodeva un Publikācija. Apmaksas summas atkarīgas no 2. solī ievadītajiem pakalpojuma datiem. Atsevišķos gadījumos kāda (vai abas) no apmaksas summām var būt 0,00 un nav nepieciešams veikt apmaksu.

Ja kāda no summām nav apmaksāta, poga [Iesniegt UR] neaktīva.  

Tabulas veidā tiek attēlots saraksts ar veicamajiem maksājumiem:

 • # – maksājuma kārtas numurs;
 • Veicamie maksājumi – maksājuma nosaukums;
 • Summa (EUR) – apmaksas summa, EUR;
 • Maksājuma statuss – tiek attēlots maksājuma statuss:
  • Nav apmaksāts,
  • Apmaksāts ārpus Latvija.lv,
  • Nav jāmaksā;
 • Darbības – hipersaišu saraksts, iespējamās darbības ar maksājumu:
  • Pievienot maksājuma datus – ievada datus par maksājumu, kas veikts ārpus šī e-pakalpojuma,
  • Labot maksājuma datus – tiek atvērta ievadīto maksājuma datu forma labošanas režīmā,
  • Notīrīt maksājuma datus – iespēja dzēst ārējā maksājuma datus.          

Ja apmaksāti visi maksājumi, kam apmaksas summa nav 0,00, kļūst pieejama ekrānpoga [Iesniegt UR].

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Atpakaļ], tiek atvērts iepriekšējais, pakalpojuma pieteikuma 3. solis.

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Uz sākumu] tiek atvērts pakalpojuma pieteikuma 1. solis – ievadītais pakalpojums redzams pakalpojumu sarakstā ar statusu Uzsākts.

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Iesniegt UR], tiek uzsākta pakalpojuma iesniegšana UR. Gadījumā, ja iesniegšanas process pabeidzies veiksmīgi, tiek attēlota ekrānforma, kurā lietotājs tiek informēts par iesniegtā pakalpojuma lietvedības numuru un provizorisko izskatīšanas termiņu.  

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Labi], tiek atvērts pakalpojuma pieteikuma 1. solis. Iesniegtais pakalpojums redzams pakalpojumu sarakstā ar statusu Iesniegts UR.

Papildus tiek attēlots Lietvedības Nr. un Izskatīšanas termiņš. Iesniegta pakalpojuma datus nav atļauts mainīt – iespējams tikai apskatīt tos, noklikšķinot uz hipersaites Apskatīt.

 

7. Pakalpojuma turpināšana

Ja pakalpojuma izveides 3. vai 4. solī, pirms nav veikta pakalpojuma iesniegšana UR, noklikšķina uz ekrānpogas [Uz sākumu], tiek atvērts pakalpojumu saraksts, kurā redzams izveidotais pakalpojums ar statusu Uzsākts. To ir iespējams turpināt, izmainot ievadītos pakalpojuma datus un pēc tam iesniedzot UR šīs vai citas darba sesijas laikā.  

Ja pakalpojumam ar statusu Uzsākts uzklikšķina uz hipersaites Turpināt, tiek atvērts pakalpojuma pieteikuma 2. solis ar iepriekš aizpildītajiem un saglabātajiem datu laukiem (saglabātiem pārejā no 2. uz 3. soli).  

 

8. Pakalpojuma dzēšana

Ja pakalpojuma pieteikuma izveides 3. vai 4. solī, pirms nav veikta pakalpojuma iesniegšana UR, noklikšķina uz ekrānpogas [Uz sākumu], tiek atvērts pakalpojumu saraksts, kurā redzams izveidotais pakalpojums ar statusu Uzsākts. To ir iespējams dzēst šīs vai citas lietotāja darba sesijas laikā, noklikšķinot uz hipersaites Dzēst. 

Pēc hipersaites Dzēst noklikšķināšanas tiek attēlots paziņojuma teksts „Vai jūs vēlaties dzēst pakalpojumu?”. Pakalpojuma dzēšanu nepieciešams apstiprināt vai atcelt, noklikšķinot uz atbilstošās ekrānpogas - [Labi] vai [Atcelt].

Ja dzēšanas darbība apstiprināta, dokumentu saraksts tiek atlasīts par jaunu un izdzēstais pakalpojums tajā vairs netiek attēlots.

 

9. Pakalpojuma datu apskate

Ja pakalpojums iesniegts UR (4. solī ir veikta pakalpojuma iesniegšana UR) vai pabeigts (ir nostrādājis automātiskais pakalpojuma pabeigšanas process un visi iesniegtie dokumenti UR pārbaudīti), tad šīs vai citas darba sesijas laikā atverot pakalpojumu sarakstu, redzams iesniegtais pakalpojums ar atbilstošo statusu – Iesniegts UR vai Pabeigts. Tā datus iespējams tikai apskatīt, neko nemainot.  

Pēc hipersaites Apskatīt noklikšķināšanas tiek atvērts pakalpojuma 2. solis skatīšanās režīmā, bez iespējas labot vai papildināt kādus tā datus. Ir atļauts lejupielādēt un apskatīt pievienojamo dokumentu sagataves un aizpildītos paraugus.  

Pēc ekrānpogas [Tālāk] noklikšķināšanas tiek atvērts pakalpojuma 3. solis skatīšanās režīmā, bez iespējas pievienot vai dzēst klāt pievienotās datnes. Iespējams tikai tās lejupielādēt, noklikšķinot uz atbilstošās dokumenta ikonas, un apskatīt to saturu.  

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Tālāk], tiek atvērts pakalpojuma 4. solis bez iespējas labot un dzēst pievienotos maksājuma datus. Ekrānpoga [Iesniegt UR] neaktīva.  

 

10. Pakalpojuma atkārtotā iesniegšana

Ja pakalpojums pabeigts (iesniegts UR un visi iesniegtie dokumenti pārbaudīti) un no UR saņemts atlikšanas lēmums, tad, atverot pakalpojumu sarakstu, redzams iesniegtais pakalpojums ar statusu Pabeigts un iespējamu darbību Iesniegt atkārtoti.  

Pēc hipersaites Iesniegt atkārtoti noklikšķināšanas tiek atvērts pakalpojuma 2. solis skatīšanās režīmā, bez iespējas labot vai papildināt kādus tā datus(izņemot gadījumus, ja pieteikuma veids ir Jauna subjekta/juridiska fakta reģistrācija vai izmaiņu veids ir Firmas (nosaukuma) maiņa, tad 2.solī var labot tikai datus laukā Jaunais nosaukums). Ir atļauts lejupielādēt un apskatīt pievienojamo dokumentu sagataves un aizpildītos paraugus.  

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Tālāk], pakalpojumam tiek nomainīts statuss uz vērtību Uzsākts atkārtoti un notiek pāreja uz pakalpojuma pieteikuma 3. soli.

Tiek atvērta 3. soļa ekrānforma ar iespēju veikt izmaiņas jebkurā agrāk pievienotajā dokumentā vai pievienot papildus dokumentus, ja tas nepieciešams.  

Pakalpojuma pieteikuma 3. solī atkārtotās iesniegšanas gadījumā ir atļauts veikt jebkuras izmaiņas. Visas iespējamās darbības detalizēti aprakstītas nodaļā Pakalpojuma trešais solis – datņu augšupielāde.

Izmainītie un no jauna pievienotie dokumenti tiek pārbaudīti un saglabāti pārejā uz nākošo soli – noklikšķinot uz ekrānpogas [Tālāk]. Gadījumā, ja pārbaudes rezultātā nav konstatētas kļūdas vai brīdinājumi, tiek atvērta pakalpojuma pieteikuma 4. soļa ekrānforma, kas atkārtotās iesniegšanas rezultātā izskatās nedaudz savādāk.

Saraksta veidā tiek parādīti iepriekšējās iesniegšanas reizēs veiktie maksājumi un ievadlauks Ir iekļāvies termiņā ar iespējamajām vērtībām Jā un Nē, noklusētā vērtība – tukša.  

Ja ir iekļāvies termiņā (ievadīta vērtība Jā), nav jāmaksā Valsts nodeva atkārtoti un atļauts iesniegt pakalpojumu UR, noklikšķinot uz ekrānpogas [Iesniegt UR].

Ja nav iekļāvies termiņā (ievadīta vērtība Nē), tiek atvērta jauna Valsts nodevas maksājuma ievades forma ar iespēju pievienot maksājuma datus.  

Pēc veiksmīgas maksājuma datu ievades un saglabāšanas ir iespējams veikt pakalpojuma iesniegšanu UR, noklikšķinot uz ekrānpogas [Iesniegt UR].

Veiksmīgas iesniegšanas gadījumā tiek parādīts informatīvais logs ar lietvedības numuru (iepriekšējais lietvedības numurs ar galā piekabinātu “/” un atkārtotās iesniegšanas numuru) un provizorisko iesniegšanas termiņu.  

Noklikšķinot uz ekrānpogas [Labi], tiek atvērts pakalpojumu saraksts. Atkārtoti iesniegtajam pakalpojumam statuss tiek nomainīts uz Iesniegts UR atkārtoti, vienīgā iespējamā darbība ar pakalpojumu ir Apskatīt – atvērt pakalpojuma datus skatīšanās režīmā.  

Ja atkārtotās iesniegšanas gadījumā pakalpojuma 3. vai 4. solī pirms iesniegšanas UR noklikšķina uz ekrānpogas [Uz sākumu], tiek atvērts 1.solis, pakalpojumu saraksts ar redzamu tikko atvērto pakalpojumu, statuss tam izmainīts uz Uzsākts atkārtoti (uzstādīts pārejā no 2. uz 3. soli). Iespējamā darbība Turpināt. Pakalpojuma atkārtotās iesniegšanas procesu iespējams turpināt šīs vai citas lietotāja darba sesijas laikā.  

Noklikšķinot uz hipersaites Turpināt, ir dota iespēja pakalpojuma 3. solī labot un pievienot pakalpojumam pievienoto dokumentu datnes, pievienot maksājuma datus, ja nepieciešams, un iesniegt UR.