1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstoša loga veidā, atverot sadaļu “Mana darba vieta”, vai visu e-pakalpojumu sarakstā, nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama e-pakalpojumu sarakstā, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma.

3. Ja autentifikācija ir veikta atverot sadaļu “Mana darba vieta”, tad uzsākt e-pakalpojumu var, uzklikšķinot uz "Uzsākt e-pakalpojumu" pie e-pakalpojuma apraksta. Ja autentifikācija jau sākumā tiek veikta pie e-pakalpojuma apraksta, pēc tās uzreiz tiek atvērti 4.punktā minētie e-pakalpojuma lietošanas nosacījumi.

4. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem”, un jānoklikšķina spiedpoga „Tālāk”.

5. Tiek atvērta forma, kurā tiek attēlots saraksts ar pēdējiem 5 iesniegtiem pārskatiem:

5.1. Ir pieejama šāda informācija: periods, par kuru iesniegts pārskats, pārskata nosaukums, pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma reģistrācijas numurus, pārskata iesniegšanas rezultāta statuss, iesniegšanas datums, hipersaite uz kļūdu paziņojumu formu (ja pārskata iesniegšanas rezultāta statuss ir „Kļūdains”).

5.2. Virs saraksta ir pieejama hipersaite uz valsts statistikas pārskatu iesniegšanas formas atrašanās vietu.

6. Lai iesniegtu pārskatu, Portāla lietotājam jānoklikšķina spiedpoga „Tālāk”.

7. Tiek atvērta atskaišu un valsts statistikas pārskatu iesniegšanas forma. Visi lauki ir obligāti aizpildāmi:

7.1. „Pārskata veids” laukā ir jāizvēlas no piedāvātā saraksta pārskats, kuru iesniedz lietotājs;

7.2. „Periods” - jāizvēlas pareizais periods no piedāvātā saraksta, par kuru tiek iesniegts pārskats;

7.3. „Datne” - jāpievieno lokāli saglabāta pārskata datne.

8. Nospiežot spiedpogu „Atpakaļ”, lietotājs atgriezīsies uz pārskatu sarakstu.

9. Nospiežot spiedpogu „Attīrīt”, tiek izdzēsta visa formas laukos aizpildītā informācija.

10. Kad informācija ir aizpildīta un ir izvēlēta pārskata datne, lietotājam jānoklikšķina spiedpoga „Tālāk”.

11. Uz ekrāna parādās paziņojums par pārskata iesniegšanas procesa rezultātu. Ja statistikas pārskats ir veiksmīgi iesniegts, lietotājam jānoklikšķina spiedpoga „Tālāk”, lai pārietu uz statistikas pārskatu sarakstu. Ja ir notikusi neparedzēta kļūda un pārskata iesniegšana nav bijusi veiksmīga, jānoklikšķina spiedpoga „Atpakaļ” un jāatkārto pārskata iesniegšanas darbības.

12. Pēc statistikas pārskata veiksmīgas iesniegšanas tiek atvērts saraksts „Atskaišu un valsts statistikas pārskatu iesniegšana”. Importēšanas un pārbaudīšanas process var aizņemt vairākas minūtes vai pat ilgāk atkarībā no servera noslodzes un vienlaicīgi iesniegto lietotāju pārskatu skaita. Lai pārbaudītu, vai iesniegtais pārskats jau tika iekļauts pārskatu datubāzē, lietotājam jānoklikšķina spiedpoga „Atjaunināt datus”.

13. Ja pārskatā tika konstatētas kļūdas, tās lietotājs var apskatīt, nospiežot hipersaiti „Skatīt” kolonnā „Kļūdas paziņojumi”.

14. Tiek atvērts logs ar kļūdu paziņojumu sarakstu.

15. Kļūdu paziņojumus ir iespējams apskatīt arī Microsoft Excel datnē, ja lietotājs uzklikšķinās spiedpogu „Lejupielādēt Excel datni” un veiks šīs datnes saglabāšanu vai atvēršanu. Lai varētu atvērt datni, datorā jābūt instalētai vismaz Microsoft Excel 2000 versijai.

16. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai pieteiktu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma apstrādes virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.