Atskaišu un valsts statistikas pārskatu iesniegšana

 • Nosaukums: Atskaišu un valsts statistikas pārskatu iesniegšana
 • Īss apraksts: E-pakalpojums ļauj sociālo pakalpojumu sniedzējiem iesniegt oficiālas statistikas pārskatus. Pakalpojums vienkāršo Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 324 „ Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību” noteikto oficiālas statistikas pārskatu iesniegšanu un apkopošanu. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Labklājības ministrija
 • Īss nosaukums: EP118
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Pieturpunkti:
  1. Iesniegts statistikas pārskats
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP118-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju