Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar eID vai e-paraksta viedkarti, vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem. To iespējams izdarīt divos veidos:

         a) Atrodoties pakalpojuma sākuma skatā, spiežot pogu “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”;

b) Uzklikšķinot uz saites „Mana darba vieta”, kas izvietota portāla labajā augšējā stūrī.

 

1.Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem”, un jānoklikšķina spiedpoga „Tālāk”.
2. Tiek atvērta forma, kurā tiek attēloti dati par personu, kura pieprasa informāciju par rindas statusu sociālo pakalpojumu saņemšanai -  vārds, uzvārds, personas kods.
3. Lai izvēlētos personu, par kuras rindas statusu Portāla lietotājs vēlas saņemt informāciju, ir jānoklikšķina spiedpoga „Tālāk”.
4. Tiek atvērta forma ar radiopogas izvēlni, par kuru personu tiks pieprasīta informācija: 
4.1. Par sevi - Personas kodam jābūt norādītam formātā NNNNNN-NNNNN
4.2. Par bērniem - Personas kodam jābūt norādītam formātā NNNNNN-NNNNN; 
4.3. Par citu aizbildniecībā esošu personu, ar personas kodu – papildu laukā ir jāieraksta personas kods; 
4.4. Par citu aizgādībā esošu personu, ar personas kodu – papildu laukā ir jāieraksta personas kods. 
5. No saraksta jāizvēlas persona vai personu grupu, par kuras rindas statusu Portāla lietotājs vēlas saņemt informāciju, un nospiež pogu "Tālāk". Ja ir kļūda ievadē, jānospiež „Attīrīt”. Lai izvēlētos citu personu vai personu grupu, jānospiež poga "Atpakaļ".
6. Atbilstoši veiktajam pieprasījumam par izvēlēto personu vai personu grupu, tiek atvērta forma, kurā ir šādi datu lauki: 
6.1. Iesnieguma datums – datums, kad tika iesniegts sociālā pakalpojuma pieprasījums; 
6.2. Sociālo pakalpojumu saņēmējs – personas vārds un uzvārds; 
6.3. Pakalpojuma veids – norādīts pakalpojuma veids, par kuru ir informācija par rindas statusu
6.4. Veids – sīkāks klasifikators iesnieguma veidam; 
6.5. Problēmas būtība – teksta lauks, kurā ir papildinformācija par rindas statusu;
6.6. Vēlamais sociālais aprūpes centrs – Valsts sociālais aprūpes centrs, uz kuru persona ir pieteikusies”;
6.7. Rindas statuss – informācija par vietu rindā;

6.8. Notikuma datums – datums un laiks, kad reģistrēta uzņemšana rindā. 
7. Portāls attēlo visus iesniegumus un izmaiņas, kas attiecas uz rindas statusu, sarindojot hronoloģiskā secībā.
8. Ja Portāla lietotājs vēlas saņemt informāciju par citu personu, jāspiež poga „Atpakaļ” un atgriezīsies 2.soli. 

Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama sadaļā „E-pakalpojumi” ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru (piemēram, TR-1000), ar kuru tas tiek reģistrēts portālā un pieejams lietotāja darba vietas sadaļā "E-pakalpojumi".

Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot aizpildot kļūdas pieteikumu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas/Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.