Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar eID vai e-paraksta viedkarti, vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem. To iespējams izdarīt divos veidos:

         a) Atrodoties pakalpojuma sākuma skatā, spiežot pogu “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”;

b) Uzklikšķinot uz saites „Mana darba vieta”, kas izvietota portāla labajā augšējā stūrī.

 

1.Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem”, un jānoklikšķina spiedpoga „Tālāk”.
2. Tiek atvērta forma, kurā tiek attēloti dati par personu, kura pieprasa informāciju par iesnieguma statusu sociālo pakalpojumu saņemšanai -  vārds, uzvārds, personas kods.
3. Lai izvēlētos personu, par kuras iesniegumu statusu Portāla lietotājs vēlas saņemt informāciju, ir jānoklikšķina spiedpoga „Tālāk”.
4. Tiek atvērta forma ar radiopogas izvēlni, par kuru personu tiks pieprasīta informācija: 
4.1. Par sevi - Personas kodam jābūt norādītam formātā NNNNNN-NNNNN
4.2. Par bērniem - Personas kodam jābūt norādītam formātā NNNNNN-NNNNN; 
4.3. Par citu aizbildniecībā esošu personu, ar personas kodu – papildu laukā ir jāieraksta personas kods; 
4.4. Par citu aizgādībā esošu personu, ar personas kodu – papildu laukā ir jāieraksta personas kods. 
5. No saraksta jāizvēlas persona vai personu grupu, par kuras iesnieguma statusu Portāla lietotājs vēlas saņemt informāciju, un jānospiež poga "Tālāk". Ja ir kļūda ievadē, jānospiež „Attīrīt”. Lai izvēlētos citu personu vai personu grupu, jānospiež poga "Atpakaļ".
6. Atbilstoši veiktajam pieprasījumam par izvēlēto personu vai personu grupu, tiek atvērta forma, kurā ir šādi datu lauki: 
6.1. Iesnieguma datums – datums, kad tika iesniegts sociālā pakalpojuma pieprasījums; 
6.2. Sociālo pakalpojumu saņēmējs – personas vārds un uzvārds; 
6.3. Iesnieguma veids – norādīts iesnieguma veids (sūdzība, ierosinājums, pieteikums uz vietu valsts finansētajiem sociālajiem pakalpojumiem valsts sociālās aprūpes centrā u.c.); 
6.4. Veids – sīkāks klasifikators iesnieguma veidam; 
6.5. Problēmas būtība – teksta lauks, kurā ir aprakstīts iesnieguma saturs;
6.6. Vēlamais sociālais aprūpes centrs – Valsts sociālais aprūpes centrs, uz kuru persona ir pieteikusies”;
6.7. Notikumu statuss – iesniegts kā e-pakalpojums vai klātienē, izskatīts, noraidīt u.c.;

6.8. Notikuma datums – datums un laiks, kad reģistrēts iesniegums. 
7. Portāls attēlo visus iesniegumus, kas tika iesniegti sociālo pakalpojumu saņemšanai, sarindojot hronoloģiskā secībā.
8. Ja Portāla lietotājs vēlas saņemt informāciju par citu personu, jāspiež poga „Atpakaļ” un atgriezīsies 2.soli. 

Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama sadaļā „E-pakalpojumi” ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru (piemēram, TR-1000), ar kuru tas tiek reģistrēts portālā un pieejams lietotāja darba vietas sadaļā "E-pakalpojumi".

Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot aizpildot kļūdas pieteikumu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas/Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.