Iesnieguma statuss sociālo pakalpojumu saņemšanai, paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem.

 • Nosaukums: Iesnieguma statuss sociālo pakalpojumu saņemšanai, paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem.
 • Īss apraksts: E-pakalpojums dod iespēju iedzīvotājiem apskatīties sarakstu ar visu savu vai par saviem bērniem un aizbilstamajiem iesniegtajiem iesniegumiem un to virzības statusu. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Labklājības ministrija
 • Īss nosaukums: EP115
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
  1. Attēlots iesniegumu saraksts par personu(ām)
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP115-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju