Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar eID vai e-paraksta viedkarti, vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem. To iespējams izdarīt divos veidos:

a) Atrodoties pakalpojuma sākuma skatā, spiežot pogu “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”;

b) Uzklikšķinot uz saites „Mana darba vieta”, kas izvietota portāla labajā augšējā stūrī.

1. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem”, un jānoklikšķina spiedpoga „Tālāk”.

2. Tiek atvērta forma, kurā tiek attēloti dati par personu, kuras vārdā tiks iesniegta sūdzība vai priekšlikums.

3. Lai uzsāktu sūdzības vai priekšlikuma iesniegšanu, Portāla lietotājam jānoklikšķina spiedpoga „Tālāk”.

4. Tiek atvērta forma, kurā nepieciešams norādīt sūdzības vai priekšlikuma iesniedzēja kontaktinformāciju:

4.1. „Korespondences adrese” – šajā laukā jānorāda lietotāja korespondences adrese. Vērtība šajā laukā jānorāda obligāti;

4.2. „Kontakttālrunis” – šajā laukā ir iespējams norādīt lietotāja kontakttālruni. Lauka aizpildīšana nav obligāta;

4.3. „Mobilā tālr. numurs” – šajā lauka ir iespējams norādīt lietotāja mobilā tālruņa numuru. Lauka aizpildīšana nav obligāta;

4.4. „E-pasts” – šajā lauka iespējams norādīt lietotāja e-pasta adresi, ja vēlaties, lai ministrija uz Jūsu iesniegumu atbildētu elektroniski. Lauka aizpildīšana nav obligāta.

5. Lai turpinātu sūdzības vai priekšlikuma iesniegšanu, Portāla lietotājam jānoklikšķina spiedpoga „Tālāk”.

6. Tiek atvērta forma, kurā nepieciešams ievadīt sūdzības vai priekšlikuma datus:

6.1. „Datums” – šajā laukā tiek attēlots sūdzības vai priekšlikuma iesniegšanas datums Valsts sociālās politikas monitoringa sistēmā. Vērtība laukā tiek aizpildīta automātiski un nav labojama;

6.2. „Sūdzības vai priekšlikuma veids” – šajā laukā jāizvēlas kāds no iepriekš definētiem sūdzības vai priekšlikumu veidiem. Vērtība šajā laukā jānorāda obligāti;

6.3. „Tēma” – šajā laukā jāizvēlas kāda no iepriekš definētām sūdzību vai priekšlikumu tēmām. Vērtība šajā laukā jānorāda obligāti;

6.4. „Saturs” – šajā laukā jānodefinē sūdzības vai priekšlikuma saturs. Vērtība šajā laukā jānorāda obligāti, ja lietotājs nav pievienojis datni šīs formas laukā „Dokuments”. Ja pievienota datne, kurā ir aprakstīts sūdzības vai priekšlikuma saturs, lauka aizpildīšana nav obligāta;

6.5. „Pakalpojumu sniedzējs” – šajā laukā jānorāda pakalpojumu sniedzēja nosaukums, ja sūdzība vai priekšlikums attiecas uz kādu konkrētu pakalpojumu sniedzēju no Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra. Lauka aizpildīšana nav obligāta. Ja precīzi nevarat norādīt pakalpojumu sniedzēja nosaukumu no piedāvātā saraksta, norādiet šos datus brīva tekstā šīs formas laukā „Saturs”;

6.6. „Pakalpojumu veids” – šajā laukā jānorāda sociālā pakalpojuma veids, ja sūdzība vai priekšlikums attiecas uz kādu konkrētu pakalpojumu veidu, kāds ir reģistrēts konkrētajam sociālā pakalpojuma sniedzējam Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Lauka aizpildīšana nav obligāta. Ja precīzi nevarat norādīt pakalpojuma veidu no piedāvātā saraksta, norādiet to brīvā tekstā šīs formas laukā „Saturs”;

6.7. „Dokuments” – šajā laukā lietotājam ir iespēja pievienot iepriekš sagatavotu iesnieguma datni, kurā aprakstīts sūdzības vai priekšlikuma saturs. Vērtība šajā laukā jānorāda obligāti, ja lietotājs nav definējis sūdzības vai priekšlikuma saturu šīs formas laukā „Saturs”. Ja sūdzības vai priekšlikuma saturs ir definēts šīs formas lauka „Saturs”, datnes pievienošana nav obligāta.

7. Lai iesniegtu sūdzību vai priekšlikumu, Portāla lietotājam jānoklikšķina spiedpoga „Tālāk”.

8. Pēc sūdzības vai priekšlikuma iesniegšanas atkārtoti tiek atvērta forma sūdzības vai priekšlikuma datu definēšanai – jaunas sūdzības vai priekšlikuma iesniegšanai.

9. Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama sadaļā „E-pakalpojumi” ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru (piemēram, TR-1000), ar kuru tas tiek reģistrēts portālā un pieejams lietotāja darba vietas sadaļā "E-pakalpojumi".

10. Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot aizpildot kļūdas pieteikumu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas/Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.