1. E-pakalpojuma "Iesniegums Veselības inspekcijai" (turpmāk –Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla www.latvija.lv lietotājs (turpmāk – lietotājs) lieto Pakalpojumu.

2. Lai Pakalpojums būtu pieejams, lietotājs autentificējas, izmantojot internetbankas, droša elektroniskā paraksta (eParaksts) vai elektroniskās identifikācijas karti (eID) autentifikāciju, atvērot sadaļu „Mana darba vieta” un uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, vai Pakalpojuma formā uzklikšķinot uz saites „Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”.

3. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

4. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

5. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar informāciju", un jāuzklikšķina uz pogas "Tālāk".

6. Pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti (*), ir aizpildāmi obligāti.

7. Pakalpojuma izpilde ir veicama secīgi pa soļiem – norādot prasīto informāciju vienā solī un uzklikšķinot uz pogas „Tālāk”, atveras nākamais solis. No katra soļa iespējams atgriezties iepriekšējā solī ar pogu „Atpakaļ”.

8. Pēc autentifikācijas tiks atvērta forma „Iesnieguma veids” (1.solis), kurā jāizvēlas iesnieguma saturam atbilstošs veids un jānorāda viena vai vairākas tēmas, kas atvieglos gan iesnieguma aizpildīšanu, gan iesnieguma apstrādi Veselības inspekcijā (turpmāk - VI). Ja nezināt vai nevarat norādīt iesnieguma veidu, tad izvēlieties „Iesniegums brīvā veidā”.

9. Formā „Personas izvēle” (2.solis) iespējams norādīt, ka vēlaties iesniegt iesniegumu kā juridiska persona, atzīmējot rūtiņu „Pārstāvu juridisku personu” un aizpildot prasīto juridiskās personas informāciju.

10. Formā „Iesnieguma aizpildīšana” (3.solis) norādiet atbilstoši iesnieguma veidam prasīto informāciju. Šajā solī iespējams pievienot vienu vai vairākas datnes, katru ne lielāku kā 3 MB, kas papildina iesniegumā rakstīto (piemēram, fotogrāfija vai dokumenta elektroniska versija).

11. Formā „Atbildes saņemšanas veids” (4.solis) norādiet kādā veidā vēlaties saņemt atbildi no VI.

12. Formā „Kopsavilkums” (5.solis) pārbaudiet iesnieguma saturu un apstipriniet iesnieguma nosūtīšanu VI, spiežot pogu „Iesniegt iesniegumu”.

13. Pēc veiksmīgas ienieguma nosūtīšanas portālā uzreiz saņemsiet:

 13.1. apstiprinošu paziņojumu, ka VI ir iesniegts Jūsu iesniegums;

 13.2. dokumenta numuru, ar kuru iesniegums reģistrēts VI.

14. Beidziet e-pakalpojuma izpildi, nospiežot pogu „Beigt e-pakalpojumu”; ja vēlaties sagatavot jaunu iesniegumu VI, nospiediet „Sākt e-pakalpojumu no jauna”.

15. VI izskatīs iesniegumu un sagatavos atbildi Iesniegumu likuma noteiktajā laikā un kārtībā.

16. Lai aplūkotu atbildi, kas nosūtīta uz portālu:

 16.1. Autentificējieties portālā www.latvija.lv (skat. 2.punktu)

 16.2. Dodieties uz sadaļu "Mana darba vieta" -> "Paziņojumi”, kurā pieejami visi Jums adresētie ziņojumi.

 16.3. VI atbilde ir pievienota kā pielikums ziņojumam, un to iespējams atvērt uzreiz vai lejuplādēt un saglabāt jebkurā datu nesējā.

17. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai pieteiktu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma apstrādes virzību tiks sūtīta uz jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.