Iesniegums Veselības inspekcijai.

  • Nosaukums: Iesniegums Veselības inspekcijai.
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju fiziskām un juridiskām personām sagatavot un iesniegt Veselības inspekcijai elektronisku iesniegumu vai atsauksmi. Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām pieprasīt ārstniecības personas identifikatoru. Ārstniecības iestādēm iesniegt apliecinājumu par vides pieejamību. Skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzējiem iesniegt paziņojumu par saimnieciskās darbības uzsākšanu/veikšanu. Zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pārstāvjiem iespēju iesniegt paziņojumu par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu. Komersantiem, kuri plāno veikt elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecību, iespēju iesniegt iesniegumu par tirdzniecības uzsākšanu. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Veselības inspekcija
  • Īss nosaukums: EP113
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP113-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju