1. E-pakalpojuma "Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi" (turpmāk –Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla www.latvija.lv lietotājs (turpmāk – lietotājs) lieto Pakalpojumu.

2. Lai Pakalpojums būtu pieejams, lietotājs autentificējas, izmantojot internetbankas, droša elektroniskā paraksta (eParaksts) vai elektroniskās identifikācijas karti (eID) autentifikāciju, atvērot sadaļu „Mana darba vieta” un uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, vai Pakalpojuma formā uzklikšķinot uz saites „Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”.

3. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

4. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

5. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem" un jāuzklikšķina uz pogas "Tālāk".

6. Pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti (*), ir aizpildāmi obligāti.

7. Pakalpojuma izpilde ir veicama secīgi pa soļiem – norādot prasīto informāciju vienā solī un uzklikšķinot uz pogas „Tālāk”, atveras nākamais solis. No katra soļa iespējams atgriezties iepriekšējā solī ar pogu „Atpakaļ”.

8. Pēc autentifikācijas tiek atvērta forma „Objekta izvēle” (1.solis), kurā jānorāda kontroles akta numurs, kontroles akta datums un objekta adrese, kas norādīta Jums izsniegtajā kontroles aktā.

9. Formā „Konstatētās neatbilstības” (2.solis) ir parādītas konstatētās neatbilstības un uzdotie veicamie pasākumi, kas vēl nav novērsti. Jāatzīmē neatbilstības un uzdotie veicamie pasākumi, par kuriem vēlaties ziņot Veselības inspekcijai (turpmāk – VI), katram norādot arī aktuālo statusu. Paziņojumā tiks iekļautas tikai tās neatbilstības un uzdotie veicamie pasākumi, kurām būs atzīmēts „Vēlos ziņot par”.

10. Formā „Paziņojuma sastādīšana” (3. solis) katrai neatbilstībai un uzdotajam veicamajam pasākumam jānorāda papildus informācija (ja novērsts – novēršanas apraksts, ja jāpagarina termiņš – jaunais termiņš un tā pamatojums, ja nav izmaiņu – informācija, ko vēlaties nodot VI), kā arī iespējams pievienot datnes, katru ne lielāku kā 3 MB.

11. Formā „Kopsavilkums” (4.solis) pārbaudiet paziņojuma saturu un apstipriniet iesnieguma nosūtīšanu VI, spiežot pogu „Iesniegt paziņojumu”.

12. Pēc veiksmīgas paziņojuma nosūtīšanas portālā uzreiz saņemsiet:

  12.1. apstiprinājumu, ka VI ir iesniegts Jūsu paziņojums;

  12.2. dokumenta numuru, ar kuru paziņojums reģistrēts VI.

13. Beidziet e-pakalpojuma izpildi, nospiežot pogu „Beigt e-pakalpojumu”; ja vēlaties sagatavot jaunu paziņojumu VI, nospiediet „Sākt e-pakalpojumu no jauna”.

14. VI izskatīs iesniegto informāciju un informēs lietotāju par neatbilstību vai uzdotā veicamā pasākuma aktuālo statusu. VI var veikt uzlikto pienākumu izpildes pārbaudi arī pēc paziņojuma izskatīšanas un aktuālā statusa noteikšanas.

15. Lai aplūkotu atbildi, kas nosūtīta uz portālu:

  15.1. Autentificējieties portālā www.latvija.lv (skat. 2. punktu);

  15.2. Dodieties uz sadaļu "Mana darba vieta" -> "Paziņojumi", kurā pieejami visi Jums adresētie ziņojumi.

  15.3. VI atbilde ir pievienota kā pielikums ziņojumam, un to iespējams atvērt uzreiz vai lejuplādēt un saglabāt jebkurā datu nesējā.

16. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai pieteiktu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma apstrādes virzību tiks sūtīta uz jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.