1. E-pakalpojuma "Informācijas sniegšana Veselības inspekcijas uzraudzības objektu katalogam" (turpmāk –Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla www.latvija.lv lietotājs (turpmāk – lietotājs) lieto Pakalpojumu.

2. Lai Pakalpojums būtu pieejams, lietotājs autentificējas, izmantojot internetbankas, droša elektroniskā paraksta (eParaksts) vai elektroniskās identifikācijas karti (eID) autentifikāciju, atvērot sadaļu „Mana darba vieta” un uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, vai Pakalpojuma formā uzklikšķinot uz saites „Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”.

3. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

4. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

5. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar informāciju", un jāuzklikšķina uz pogas "Tālāk".

6. Pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti (*), ir aizpildāmi obligāti.

7. Pakalpojuma izpilde ir veicama secīgi pa soļiem – norādot prasīto informāciju vienā solī un uzklikšķinot uz pogas „Tālāk”, atveras nākamais solis. No katra soļa iespējams atgriezties iepriekšējā solī ar pogu „Atpakaļ”.

8. Pēc autentifikācijas tiek atvērta forma „Iesnieguma nolūks” (1.solis), kurā jānorāda sava loma attiecībā pret objektu, par kuru vēlas sniegt informāciju, un informācijas veidu.

9. Formā „Objekta izvēle” (2.solis) norādiet identificējošos objekta datus, par kuru vēlaties sniegt informāciju Veselības inspekcijai (turpmāk - VI), kā arī ierakstiet citu VI noderīgu papildinformāciju komentāru laukā.

  9.1. Ja neizdodas atrast objektu pēc adreses norādīšanas, klikšķiniet uz hipersaites "www.vi.gov.lv" , lai pārliecinātos, ka adrese, pēc kuras meklējat, atbilst objekta adresei VI katalogā. Uzraudzības objektu kataloga meklēšanas forma tiks atvērta citā pārlūkprogrammas logā un e-pakalpojuma izpilde netiks pārtraukta.

  9.2. Ja objektu neizdodas atrast VI uzraudzības objektu katalogā, izvēlieties vērtību „Cits (ierakstiet)” un norādiet Jums zināmo objekta adresi un nosaukumu.

10. Formā „Objekta informācija” (3. solis) iespējams aktualizēt publiski pieejamo informāciju par objektu. Šis solis pieejams aizpildīšanai tikai tiem lietotājiem, kuri ir uzņēmēji vai objekta pārstāvji (skat. punktu 8).

11. Formā „Kopsavilkums” (5.solis) pārbaudiet informācijas saturu un apstipriniet nosūtīšanu VI, spiežot pogu „Iesniegt ziņas”.

12. Pēc veiksmīgas informācijas nosūtīšanas portālā uzreiz saņemsiet:

  12.1. apstiprinošu paziņojumu, ka VI ir iesniegta Jūsu informācija;

  12.2. dokumenta numuru, ar kuru informācija reģistrēta VI.

13. Beidziet e-pakalpojuma izpildi, nospiežot pogu „Beigt e-pakalpojumu”; ja vēlaties sagatavot jaunu informāciju VI, nospiediet „Sākt e-pakalpojumu no jauna”.

14. VI izskatīs informāciju un nepieciešamības gadījumā ievietos informāciju VI uzraudzības objektu katalogā.

15. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai pieteiktu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma apstrādes virzību tiks sūtīta uz jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.