Informācijas sniegšana Veselības inspekcijas uzraudzības objektu katalogam

  • Nosaukums: Informācijas sniegšana Veselības inspekcijas uzraudzības objektu katalogam
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju fiziskām un juridiskām personām informēt Veselības inspekciju par pakalpojumu sniedzēju (Veselības inspekcijas uzraudzības objektu, t.sk. skolu, bērnudārzu, solāriju, aptieku u.c.) vispārīgām izmaiņām, piemēram, iestādes nosaukumā, kontaktinformācijā un tml. Tāpat ir paredzēta iespēja informēt par jaunu pakalpojuma sniedzēju, kas nav Veselības inspekcijas uzraudzības objektu sarakstā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Veselības inspekcija
  • Īss nosaukums: EP111
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP111-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju