1. E-pakalpojuma "Pieteikums Veselības inspekcijai atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai" (turpmāk –Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla www.latvija.lv lietotājs (turpmāk – lietotājs) lieto Pakalpojumu.

2. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, lietotājs autentificējas, izmantojot internetbankas, droša elektroniskā paraksta (eParaksts) vai elektroniskās identifikācijas karti (eID) autentifikāciju, atverot sadaļu „Mana darba vieta” un uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, vai Pakalpojuma formā uzklikšķinot uz saites „Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”.

3. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

4. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

5. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem", un jāuzklikšķina uz pogas "Tālāk".

6. Pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti (*), ir aizpildāmi obligāti.

7. Pakalpojuma izpilde ir veicama secīgi pa soļiem – norādot prasīto informāciju vienā solī un uzklikšķinot uz pogas „Tālāk”, atveras nākamais solis. No katra soļa iespējams atgriezties iepriekšējā solī ar pogu „Atpakaļ”.

8. Pēc autentifikācijas tiek atvērta forma „Pieteikuma izvēle” (1.solis), kurā jāizvēlas pieteikuma veids atbilstoši nepieciešamajai atļaujai, atzinumam vai novērtējumam, kuru vēlaties saņemt no Veselības inspekcijas (turpmāk - VI).

9. Formā „Pieteicēja informācija” (2.solis) jāpapildina trūkstošā pieteicēja informācija. Lietotājs pieteikumu var iesniegt gan kā fiziska persona, gan kā juridiskas personas pārstāvis, atkarībā no pieteikuma veida. Pēc noklusējuma pieteicēja informācija atveras juridiskai personai, fiziska persona var aizpildīt datus izņemot ķeksīti no rūtiņas ”Pieteicējs ir juridiska persona”. Kontaktinformācija tiks izmantota saziņai par pieteikuma virzību.

10. Formā „Pieteikuma sagatavošana” (3. un 4. solis) jānorāda atbilstošajam pieteikuma veidam prasītā informācija, kā arī jāpievieno nepieciešamās datnes ar prasītajiem dokumentiem, katru ne lielāku kā 3 MB.

11. Ja norādītās atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšana ir maksas pakalpojums, tad apmaksa ir jāveic pēc rēķina saņemšanas. Vairāk informācijas par apmaksas kārtību un cenrādi skatīt VI mājaslapā .

12. Formā „Atbildes saņemšanas veids” (5.solis) jānorāda, kādā veidā lietotājs vēlas saņemt atbildi no VI.

13. Formā „Kopsavilkums” (6.solis) pārbaudiet pieteikuma saturu un apstipriniet pieteikuma nosūtīšanu VI, spiežot pogu „Iesniegt pieteikumu”.

14. Pēc veiksmīgas pieteikuma nosūtīšanas portālā uzreiz saņemsiet:

14.1. apstiprinošu paziņojumu, ka VI ir iesniegts jūsu pieteikums;

14.2. dokumenta numuru, ar kuru pieteikums reģistrēts VI.

15. Beidziet e-pakalpojuma izpildi, nospiežot pogu „Beigt e-pakalpojumu”; ja vēlaties sagatavot jaunu pieteikumu Veselības inspekcijai, nospiediet „Sākt e-pakalpojumu no jauna”.

16. VI izskatīs pieteikumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiks nepieciešamās darbības (piemēram, kontroles, datu iegūšanu no citām institūcijām, sazināsies ar pieteicēju) un sagatavos prasīto atļauju, atzinumu vai novērtējumu.

17. Lai aplūkotu atbildi, kas nosūtīta uz portālu:

17.1. Autentificējieties portālā www.latvija.lv (skat. 2. punktu).

17.2. Dodieties uz sadaļu „Mana darba vieta”  -->„Paziņojumi”, kurā pieejami visi Jums adresētie ziņojumi.

17.3. VI atbilde ir pievienota kā pielikums ziņojumam, un to iespējams atvērt uzreiz vai lejuplādēt un saglabāt jebkurā datu nesējā.

18. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai pieteiktu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma apstrādes virzību tiks sūtīta uz jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.