1. E-pakalpojuma "Paziņojums Veselības inspekcijai par darbībām farmācijas jomām" (turpmāk –Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla www.latvija.lv lietotājs (turpmāk – lietotājs) lieto Pakalpojumu.

2. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, lietotājs autentificējas, izmantojot internetbankas, droša elektroniskā paraksta (eParaksts) vai elektroniskās identifikācijas karti (eID) autentifikāciju, atvērot sadaļu „Mana darba vieta” un uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, vai Pakalpojuma formā uzklikšķinot uz saites „Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”.

3. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

4. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

5. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar informāciju", un jāuzklikšķina uz pogas "Tālāk".

6. Pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti (*), ir aizpildāmi obligāti.

7. Pakalpojuma izpilde ir veicama secīgi pa soļiem – norādot prasīto informāciju vienā solī un uzklikšķinot uz pogas „Tālāk”, atveras nākamais solis. No katra soļa iespējams atgriezties iepriekšējā solī ar pogu „Atpakaļ”.

8. Pēc autentifikācijas tiek atvērta forma „Paziņojuma veids” (1.solis), kurā jāizvēlas viens no paziņojuma par farmaceitisko darbību veidiem, kuru vēlaties aizpildīt un nosūtīt Veselības inspekcijai (turpmāk - VI).

9. Formā „Ziņas par iesniedzēju” (2.solis) jāpapildina trūkstošā iesniedzēja informācija. Lietotājs paziņojumu var sniegt tikai kā juridiskas personas pārstāvis, norādot tā uzņēmuma informāciju, kuru pārstāv. Kontaktinformācija tiks izmantota saziņai par paziņojuma virzību.

10. Formā „Paziņojuma sagatavošana” (3. solis) jānorāda atbilstošajam paziņojuma veidam prasītā informācija, kā arī jāpievieno nepieciešamās datnes ar dokumentiem, ja tādas ir prasītas, katru ne lielāku kā 3 MB.

11. Formā „Kopsavilkums” (4.solis) pārbaudiet paziņojuma saturu un apstipriniet nosūtīšanu VI, spiežot pogu „Iesniegt paziņojumu”.

12. Pēc veiksmīgas paziņojuma nosūtīšanas portālā uzreiz saņemsiet:

  12.1. apstiprinājumu, ka VI ir iesniegts Jūsu paziņojums;

  12.2. dokumenta numuru, ar kuru paziņojums reģistrēts VI.

13. Ja tika nosūtīts paziņojums par zāļu atsaukšanu, tad iespējams sagatavot uzreiz vēl vienu paziņojumu par zāļu atsaukšanu, spiežot pogu „Aizpildīt par citu medikamentu”. Pirmie divi e-pakalpojuma soļi tiks automātiski aizpildīti ar iepriekšējā paziņojuma datiem un tiks uzreiz atvērta 3.soļa forma „Paziņojuma sagatavošana” (skat. 10. punktu).

14. Beidziet e-pakalpojuma izpildi, nospiežot pogu „Beigt e-pakalpojumu”; ja vēlaties sagatavot jaunu (tā paša vai cita veida) paziņojumu VI, nospiediet „Sākt e-pakalpojumu no jauna”.

15. VI izskatīs paziņojumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiks nepieciešamās darbības, neskaidrību gadījumā sazinoties ar pieteicēju pa norādīto kontakttālruni vai e-pastu.

16. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai pieteiktu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma apstrādes virzību tiks sūtīta uz jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.