Paziņojums Veselības inspekcijai par darbībām farmācijas jomā

  • Nosaukums: Paziņojums Veselības inspekcijai par darbībām farmācijas jomā
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju ar farmāciju saistītām juridiskām personām elektroniski sagatavot un iesniegt paziņojumu par izmaiņām kontaktpersonu datos par zāļu defektiem un atsaukšanu, ziņojumu par zāļu atsaukšanu un informāciju par zāļu reklāmas semināru. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Veselības inspekcija
  • Īss nosaukums: EP109
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP109-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju