1. Pakalpojums pieejams autentificētiem lietotājiem, iepazīstoties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem.
2. Tiek atvērta pakalpojuma izpildes forma, kurā jānorāda, vai vēlaties saņemt savus vai pārstāvētās personas (sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) datus.
Ja lietotājs izvēlas saņemt pārstāvētās personas datus, tad tiek uzrādītas visas lietotājam Fizisko personu reģistrā reģistrētās nepilngadīgās, aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas.
3. Izvēloties personu, lai saņemtu datus, uzklikšķiniet uz spiedpogas "Turpināt".
4. Tiek atvērta pakalpojuma rezultāta forma, kurā iekļauta sagatavotā datne „Personas dati FPR.pdf”.
Noklikšķinot un .pdf datnes, lietotājs var atvērt datni un apskatīt sagatavotos datus, kā arī saglabāt tos savā datorā vai citā datu nesējā. Datu aizsardzības nolūkos ieteicams nesaglabāt datus svešā vai citām personām pieejamā datorā vai datu nesējā, kā arī pēc darba beigšanas neatstāt datni atvērtu.
5. Lai varētu saņemt datus par nākamo personu (sevi, nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu), jānospiež spiedpoga “Pieprasīt ziņas par nākamo personu”.
6. Pēc pakalpojuma izmantošanas jānospiež spiedpoga “Beigt”.
7. Informācija pat lietotāja uzsākto vai pabeigto e-pakalpojumu pieejama lietotāja profilā (<VĀRDS UZVĀRDS>, portāla labajā augšējā stūrī) sadaļā “Mani e-pakalpojumi”. Katram e-pakalpojumam tiek piešķirts unikāls identifikācijas numurs (piemēram, TR-1000).
8. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām ir iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties šķirkli “Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.