1. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešama autentifikācija ar elektronisko parakstu, personas apliecību eID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli un uzklikšķinot uz spiedpogas "Pieprasīt pakalpojumu".
2. Uzsākot e-pakalpojumu, lietotājam jāiepazīstas ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar norādīto informāciju", un jāuzklikšķina uz spiedpogas "Tālāk".
3. Tiek atvērta e-pakalpojuma rezultāta forma, kurā:
• ja lietotājam ir viens īpašums – tiek attēlota īpašuma adrese, kadastra numurs un personu, kurām ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā vai norādīta papildu adrese, saraksts un deklarētās, reģistrētās vai norādītās dzīvesvietas sākuma datums. Tiek uzrādīts arī tiesiskais pamats dzīvot deklarējamā dzīvesvietā, ja tāds ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā no 01.07.2016.;
• ja lietotājam ir vairāki īpašumi – vispirms tiek attēlots saraksts ar īpašumu adresēm un kadastra numuriem. Personu, kurām īpašumā ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā vai norādītā papildu adrese, saraksts tiek attēlots, uzklikšķinot uz attiecīgā īpašuma vai īpašuma sastāvdaļas adresi. Lai apskatītu sarakstu ar personām, kurām ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā citā īpašumā vai adresē, nospiediet uz pogas "Apskatīt citu adresi" un izvēlieties citu īpašuma kadastra numuru pārbaudei;
• ja lietotājam nav īpašumu – tiek attēlots paziņojums, ka pēc zemesgrāmatu datiem šobrīd pakalpojuma lietotājam nav reģistrēts neviens nekustamais īpašums.
4. Pēc informācijas saņemšanas e-pakalpojumu iespējams pabeigt, uzklikšķinot uz ekrāna apakšējā daļā esošās spiedpogas "Uz Latvija.lv sākumu" un portāla lietotāja profilā "Beigt darbu".
5. Uzsākot e-pakalpojumu portālā, tam tiek piešķirts unikāls identifikācijas numurs un uzrādīts pakalpojuma uzsākšanas laiks, kas pieejams lietotāja sadaļā "Paziņojumi" un "Manas darbības portālā".
6. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama noklikšķinot uz saites "Pieteikt e-pakalpojuma kļūdu". Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
7. Pārbaudiet savu kontaktinformāciju portāla lietotāja profilā un apstipriniet to, nospiežot uz pogas "Saglabāt".