1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

 

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

5. Uzsāktais pakalpojums tiek reģistrēts sadaļā "E-pakalpojumi" ar portāla piešķirtu unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.

6. Tiek atvērta e-pakalpojuma rezultāta forma, kurā:

• ja lietotājam ir viens īpašumus – tiek attēlota Jūsu īpašuma adrese, kadastra numurs un personu, kurām ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā Jūsu īpašumā, saraksts vai paziņojums, ka nevienas šādas personas nav. Ja Jūsu īpašumam ir reģistrētas vairākas adreses, tad sākotnēji tiek attēlots īpašumu adrešu saraksts, no kura jāizvēlas pārbaudāmā adrese. Lai izvēlētos citu pārbaudāmo adresi, nospiediet uz saites „Īpašuma adreses” un izvēlieties citu adresi;

•ja lietotājam ir vairāki īpašumi– vispirms tiks attēlots saraksts ar Jūsu īpašumu adresēm un kadastra numuriem. Personu, kurām Jūsu īpašumā ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā, saraksts tiks attēlots, izvēloties attiecīgā īpašuma vai īpašuma sastāvdaļas adresi un uzklikšķinot uz tās. Lai apskatītu sarakstu ar personām, kurām ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā citā īpašumā vai adresē, nospiediet uz attiecīgās saites „Īpašumu saraksts” vai „Adrešu saraksts” un izvēlieties citu īpašumu vai adresi;

•ja lietotājam nav īpašumu – tiek attēlots paziņojums, ka Jums nav neviena īpašuma.

7.Pēc informācijas saņemšanas e-pakalpojumu iespējams pabeigt, uzklikšķinot uz ekrāna apakšējā daļā esošās saites „Beigt”.

8. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties šķirkli „Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.