Iesniegums iestādei

Iestādes kompetencē esoša lūguma, sūdzības, priekšlikuma vai jautājuma iesniegšana. E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojuma pieteikšanai. Informāciju par s...

Skatīt instrukciju