Informējam, ka šobrīd ir problēmas saņemt VSAA pieņemtos lēmumus portāla latvija.lv vidē. Problēma tiek risināta. Steidzamos gadījumos var sazināties, rakstot uz konsultacijas@vsaa.gov.lv un norādot paziņojumā (SMS/e-pasts) saņemtā lēmuma numuru.

E-pakalpojums "Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai" uz laiku no 2022.gada 3.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim tiek slēgts. Lai pieteiktu apmeklējumu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai, lūdzam izmantot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes elektronisko pierakstu https://www.pmlp.gov.lv/lv/pieraksts