PLĀNOTI PĀRTRAUKUMI:

Saistībā ar tehniskiem darbiem portāla infrastruktūrā 11.08. no 20:00 līdz 21:00 iespējami īslaicīgi traucējumi portāla darbībā

E-pakalpojums Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai” uz laiku no 2022.gada 3.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim tiek slēgts. Lai pieteiktu apmeklējumu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai, lūdzam izmantot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes elektronisko pierakstu https://www.pmlp.gov.lv/lv/pieraksts