E-pakalpojumā "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana" un e-pakalpojumā "Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs" pašreiz tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams norādīt papildu adresi Latvijā vai ārvalstīs. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteikto, personai, ja tai ir deklarēta dzīvesvietas adrese Latvijā vai norādīta uzturēšanās adrese ārvalstī, ir iespējams norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstīs.

 

Tehnisku iemeslu dēļ šobrīd nav pieejams e-pakalpojums "Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē".

 

Lai personai būtu iespējams norādīt papildu adresi Latvijā vai ārvalstī, vai arī pārbaudīt vai persona ir deklarēta norādītāja adresē, tai ir nepieciešams iesniegt iesniegumu vienā no zemāk norādītajiem iesniegšanas veidiem:

1) elektroniski:
- iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes oficiālās elektroniskās adrese kontā (eAdresē)
- nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz e-pasta adresi pmlp@pmlp.gov.lv

 

2) pa pastu, nosūtot parakstītu iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi Čiekurkalna 1.līnija 1, - k-3, Rīga, LV-1026

 

3) klātienē (darba dienās), vēršoties jebkurā jebkurā pašvaldībā vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, vai arī Latvijas konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs, līdzi ņemot derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Saistībā ar Fizisko personu reģistra ieviešanu e-pakalpojuma „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā” nosaukums ir aizstāts ar nosaukumu „Mani dati Fizisko personu reģistrā”.

Due to technical maintenance, it is currently not possible to authenticate using cross-border authentication.

Informējam, ka portālā ir slēgti e-pakalpojumi "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību", "Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem" un "Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem". Izziņas par personas sodāmību varat pieprasīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra portālāhttps://e.ic.iem.gov.lv/

NAV PIEEJAMS E-PAKALPOJUMS:

Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

SLĒGTI E-PAKALPOJUMI:

- Pārtikas robežkontrole, ievedot preces Eiropas Savienībā no trešajām valstīm
- Augu izcelsmes dzīvnieku barības robežkontrole 
- Fitosanitārā robežkontrole