Valsts apmaksāta medicīna

 

06.10.2022.

 

Valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt Pakalpojumu saņēmēju reģistrā reģistrēta persona ārstniecības iestādē, kura ir līgumattiecībās ar valsti (tai ir noslēgts līgums Nacionālo veselības dienestu).
Saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, pacientam jāveic normatīvajos aktos noteiktais pacienta līdzmaksājums, kas ir salīdzinoši neliels maksājums, jo lielāko daļu no pakalpojuma izmaksām sedz valsts. Lai saņemtu valsts apmaksātu ārsta speciālista konsultāciju vai diagnostisko izmeklējumu, maksājot tikai pacienta līdzmaksājumu, vajadzīgs ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījums. Valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt arī persona, kura citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveicē ir saņēmusi Eiropas apdrošināšanas karti vai attiecīgu speciālu veidlapu un reģistrējusi to Nacionālajā veselības dienestā, kā arī Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru ierēdņi un darbinieki un to apgādājamās personas, kuras ietilpst Kopīgajā veselības apdrošināšanas shēmā.

CSS Collapse

1. Kādus veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā valsts? 1. Kādus veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā valsts?
2. Speciālisti, pie kuriem var griezties bez ģimenes ārsta nosūtījuma 2. Speciālisti, pie kuriem var griezties bez ģimenes ārsta nosūtījuma
3. Valsts apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi 3. Valsts apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi
5. Kurās ārstniecības iestādes apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt ātrāk? 5. Kurās ārstniecības iestādes apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt ātrāk?
6. Ko darīt pēkšņas traumas gadījumā? 6. Ko darīt pēkšņas traumas gadījumā?
7. Pacienta iemaksa 7. Pacienta iemaksa
8. Kādos gadījumos var saņemt valsts kompensētus medikamentus? 8. Kādos gadījumos var saņemt valsts kompensētus medikamentus?