Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana

Informācija atjaunota 29.12.2022.

 

Eiropas Savienība (ES) piešķir finansējumu Latvijai programmu un projektu īstenošanai dažādās jomās, piemēram, reģionu un pilsētu attīstībai, nodarbinātībai un sociālai integrācijai, lauksaimniecībai un lauku attīstībai, jūrlietu un zivsaimniecības politikai, pētniecībai un inovācijai un citās jomās.

 

Šim atbalsta finansējumam dažādu programmu ietvaros var pieteikties dažādi potenciālie atbalsta saņēmēji (piemēram, iedzīvotāji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, zinātniskās institūcijas, pētnieki, lauksaimnieki un zivsaimnieki), īstenojot projektu vai piedaloties kādā programmā, kas paredz ES fondu atbalstu.

 

Latvija kā ES dalībvalsts saņem šo finanšu palīdzību Kohēzijas politikas ietvaros, kas ir svarīgākā ES ieguldījumu politika, lai palīdzētu radīt darbavietas, atbalstītu uzņēmumu konkurētspēju, ekonomikas izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Plašāka informācija par ES fondu programmām un atbalsta veidiem ir pieejama arī tīmekļa vietnē www.esfondi.lv.

 

Saistītās iestādes: Centrālā finanšu līgumu aģentūra (CFLA)Finanšu ministrija (FM)Ekonomikas ministrija (EM)Lauku atbalsta dienests (LAD)Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)Valsts darba inspekcija (VDI)Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB), Finanšu attīstības institūcija “ALTUM”.

 

 

CSS Collapse

Rodapé no estilo do site da apple, que usa um truque com checkbox para ter uma solução 100% CSS para mostrar ou recolher um menu. Aqui troquei o checkbox por divs e links.

1. Eiropas Savienības fondu veidi 1. Eiropas Savienības fondu veidi
2. Eiropas Savienības fonu līdzfinansējuma saņemšana iedzīvotājiem 2. Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana iedzīvotājiem
3. Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana uzņēmējiem 3. Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana uzņēmējiem
4. Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana nevalstiskajām organizācijām 4. Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana nevalstiskajām organizācijām
5. Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana zinātniskajām institūcijām un pētniekiem 5. Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana zinātniskajām institūcijām un pētniekiem
6. Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana lauksaimniekiem, lauku uzņēmējiem un zivsaimniekiem 6. Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana lauksaimniekiem, lauku uzņēmējiem un zivsaimniekiem
7. Eiropas Savienības fondu atbalsta iespēju meklēšanas, projektu pieteikšanas un īstenošanas process iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, zinātniskajām institūcijām un pētniekiem 7. Eiropas Savienības fondu atbalsta iespēju meklēšanas, projektu pieteikšanas un īstenošanas process iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, zinātniskajām institūcijām un pētniekiem
8. Eiropas Savienības fondu atbalsta iespēju meklēšanas, projektu pieteikšanas un īstenošanas process lauksaimniekiem, lauku uzņēmējiem un zivsaimniekiem 8. Eiropas Savienības fondu atbalsta iespēju meklēšanas, projektu pieteikšanas un īstenošanas process lauksaimniekiem, lauku uzņēmējiem un zivsaimniekiem
9. Citi noderīgi e-pakalpojumi, kas saistīti ar ES fondu līdzfinansējuma saņemšanu 9. Citi noderīgi e-pakalpojumi, kas saistīti ar ES fondu līdzfinansējuma saņemšanu