Iepirkumi un statistika

Informācija atjaunota 07.01.2021.

 

Kā piedalīties publiskajos iepirkumos, kas ir elektronisko iepirkumu sistēma (EIS), kā publicēt paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru, kur komersantam elektroniski iesniegt statistikas pārskatus.

 

Iesaistītās iestādes: Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB);  Centrālā statistikas pārvalde (CSP).

1. Kas ir elektronisko iepirkumu sistēma (EIS) 1. Kas ir elektronisko iepirkumu sistēma (EIS)
2. Kā piedalīties publiskajos iepirkumos 2. Kā piedalīties publiskajos iepirkumos
3. Kā publicēt paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru 3. Kā publicēt paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru
4. Kur komersantam elektroniski iesniegt statistikas pārskatus 4. Kur komersantam elektroniski iesniegt statistikas pārskatus