Mani dati valsts reģistros

 

20.12.2019. 

 

Lai valsts un pašvaldību iestādes varētu pēc nepieciešamības operatīvi sniegt iedzīvotājiem un uzņēmējiem nepieciešamos pakalpojumus, personu dati tiek uzglabāti valsts informācijas sistēmās. Jebkurš iedzīvotājs bez maksas var uzzināt, kāda informācija par viņu ir valsts rīcībā. Daudzās valsts un pašvaldību iestāžu sistēmās informāciju par sevi ir iespējams apskatīties elektroniski. Šo iespēju var ērti izmantot gan, ja nepieciešams apskatīt kādas konkrētas ziņas, piemēram, kādi mājdzīvnieki reģistrēti uz personas vārda, gan vienkārši ziņkārības pēc, lai pārbaudītu, piemēram, vai valsts uzkrātie dati nav kļūdaini.

Apraksts “Mani dati valsts reģistros” apkopo elektroniskos pakalpojumus datu apskatei, kuri var būt aktuāli dažādās dzīves situācijās, tomēr šis apraksts neietver visus iespējamos e-pakalpojumus konkrētai dzīves situācijai. Piemēram, šeit ir apkopota tikai daļa e-pakalpojumu, kas sniedz informāciju par pensiju.

Viena no valstiski nozīmīgākajām datu bāzēm ir Fizisko personu reģistrs, kas izveidots kā vienota valsts iedzīvotāju uzskaites sistēma.

Reģistra pārzinis ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP).

CSS Collapse

1. Kas nepieciešams, lai elektroniski uzzinātu informāciju par sevi? 1. Kas nepieciešams, lai elektroniski uzzinātu informāciju par sevi?
2. Pamatinformācija par personu valsts informācijas sistēmās 2. Pamatinformācija par personu valsts informācijas sistēmās
3. Informācija par dokumentiem 3. Informācija par dokumentiem
4. Informācija par piederošajiem mājdzīvniekiem 4. Informācija par piederošajiem mājdzīvniekiem
5. Informācija par nekustamo īpašumu un dzīvesvietu 5. Informācija par nekustamo īpašumu un dzīvesvietu
6. Informācija par sociālajām iemaksām, nodokļiem, darba stāžu un pabalstiem 6. Informācija par sociālajām iemaksām, nodokļiem, darba stāžu un pabalstiem
7. Informācija par veselību 7. Informācija par veselību
8. Informācija par uzturlīdzekļiem 8. Informācija par uzturlīdzekļiem
9. Informācija par sodiem 9. Informācija par sodiem
10. Informācija par šaujamieročiem, atļaujām un licencēm 10. Informācija par šaujamieročiem, atļaujām un licencēm
11. Informācija par transportlīdzekli 11. Informācija par transportlīdzekli
12. Informācija par kredītsaistībām 12. Informācija par kredītsaistībām
13. Informācija par uzņēmumu vai organizāciju 13. Informācija par uzņēmumu vai organizāciju
14. Informācija par drošību 14. Informācija par drošību
15. Informācija par tiesvedību 15. Informācija par tiesvedību
16. Kas jādara, ja atklājat neatbilstību datos? 16. Kas jādara, ja atklājat neatbilstību datos?
17. Izziņas saņemšana no iestādes, kas atbildīga par attiecīgo pakalpojumu 17. Izziņas saņemšana no iestādes, kas atbildīga par attiecīgo pakalpojumu
18. Noderīga informācija 18. Noderīga informācija
19. Saistītās iestādes 19. Saistītās iestādes