Ārzemnieku, pusaudžu un invalīdu nodarbināšana

 

21.10.2019.

 

Darbinieku nodarbināšana dažādām sabiedrības grupām tiek regulēta ar Latvijas likumdošanu un lielākā daļa prasību ir visiem līdzīgas, tomēr ir dažas atšķirības, kas attiecās uz dažādām cilvēku grupām atkarībā no vecuma, veselības stāvokļa un dzīvesvietas. 

CSS Collapse

1. Bērnu un pusaudžu nodarbināšana 1. Bērnu un pusaudžu nodarbināšana
2. Atbalsts darba meklētājiem pēc 55 gadu vecuma 2. Atbalsts darba meklētājiem pēc 55 gadu vecuma
3. Citu valstu pilsoņu nodarbināšana 3. Citu valstu pilsoņu nodarbināšana
4. Studentu nodarbināšana 4. Studentu nodarbināšana
5. Cilvēku ar invaliditāti nodarbināšana 5. Cilvēku ar invaliditāti nodarbināšana