Atbalsta saņemšana par elektroenerģiju

 

14.05.2022.

 

Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojums ir maksājuma samazinājums elektroenerģijas rēķina summai. Maksājuma samazinājumu piemēro elektroenerģijai, sadales un pārvades pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm. Uz aprēķināto  pievienotās vērtības nodokli samazinājums netiek attiecināts.

 

CSS Collapse

Rodapé no estilo do site da apple, que usa um truque com checkbox para ter uma solução 100% CSS para mostrar ou recolher um menu. Aqui troquei o checkbox por divs e links.

1. Kam ir tiesības saņemt maksājuma samazinājumu un kāds ir tā apmērs?1. Kam ir tiesības saņemt maksājuma samazinājumu un kāds ir tā apmērs?
2. Kā iegūt aizsargātā lietotāja statusu? 2. Kā iegūt aizsargātā lietotāja statusu?
3. Kā noskaidrot, vai saņemšu atbalstu? 3. Kā noskaidrot, vai saņemšu atbalstu?
4. Vai var brīvi izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju? 4. Vai var brīvi izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju?
5. Kas ir elektroenerģijas tirdzniecības līguma apakšlietotājs? 5. Kas ir elektroenerģijas tirdzniecības līguma apakšlietotājs?
6. Kā reģistrēties kā elektroenerģijas tirdzniecības līguma apakšlietotājam? 6. Kā reģistrēties kā elektroenerģijas tirdzniecības līguma apakšlietotājam?
7. Kur aizsargātajam lietotājam vērsties pēc palīdzības? 7. Kur aizsargātajam lietotājam vērsties pēc palīdzības?