Pieaugušo izglītība un mūžizglītība

 

20.10.2021.

 

Izglītība ir zināšanu un prasmju apguve gan formālu, gan neformālu (kursi, semināri) mācību un audzināšanas darba procesā. Savukārt mūžizglītība ir izglītības process dzīves garumā, kas balstās uz vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju, atbilstoši interesēm un vajadzībām, un darba tirgus prasībām. Mūžizglītība aptver formālo un neformālo izglītību, kā arī ikdienas mācīšanos – mājās, darbavietā vai citur, mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem. Ikviens veids, kā tiekam pie dzīvē nepieciešamām zināšanām un prasmēm, ir uzskatāms par izglītošanos, savukārt jebkurā ceļā iegūtās zināšanas un prasmes – par iegūto izglītību.

 

CSS Collapse

1. Nepabeigta pamata, vidējā vai profesionālā izglītība1. Nepabeigta pamata, vidējā vai profesionālā izglītība
2. Dzīvē un darbā iegūto prasmju novērtēšana 2. Dzīvē un darbā iegūto prasmju novērtēšana
3. Kvalifikācijas paaugstināšana 3. Kvalifikācijas paaugstināšana
4. Pieaugušo neformālā izglītība 4. Pieaugušo neformālā izglītība
5. Atbalsts transporta izdevumiem, asistenta un surdotulka pakalpojumiem, un nodokļu kompensācija par mācību izdevumiem 5. Atbalsts transporta izdevumiem, asistenta un surdotulka pakalpojumiem, un nodokļu kompensācija par mācību izdevumiem
6. Nozaudēti izglītības dokumenti 6. Nozaudēti izglītības dokumenti
7. Izglītības jomas profesionāļiem 7. Izglītības jomas profesionāļiem